Information om coronavirus

Skærpede retningslinjer og delvis nedlukning gældende til den 5. april 2021.

De nationale corona-restriktioner indebærer, at:

  • alle medarbejdere skal i videst muligt omfang arbejde hjemmefra, undtagen medarbejdere der varetager kritiske funktioner eller har igangværende forksningsprojekter, der forudsætter tilstedeværelse på DTU.
  • studerende må kun opholde sig på DTU til eksaminer, der ikke kan omlægges til online, eller ved laboratoriearbejde i forbindelse med afsluttende projekter. 

Samtidig er en række yderligere nationale tiltag fortsat gældende til og med 5. april 2021.

Læs mere: Overblik over delvis nedlukning og skærpede retningslinjer

Find flere informationer på inside.dtu.dk (kræver login).

Se også myndighedernes aktuelle information og retningslinjer på coronasmitte.dk og Sundhedsstyrelsens side om coronavirus.