Retningslinjer for ophold på DTU

DTU følger myndighedernes krav om en kontrolleret og forsigtig genåbning af vores aktiviteter.

OPDATERING 07.09: Alle medarbejdere skal arbejde hjemme i videst mulig omfang - alle sociale arrangementer er aflyst, både for medarbejdere og studerende.

Vejledningen herunder indeholder en række særlige krav, som skal overholdes af DTU's ansatte  for at sikre, at ingen udsættes for smitterisiko. Den tilpasses løbende i forhold til myndighedernes anvisninger.

 

Indhold:

 1. Hold rent, hold afstand
 2. Minimering af smitte
 3. Hvis du bliver syg
 4. Særlige hensyn i forhold til risikogrupper
 5. Indretning og rengøring af arbejdspladsen
 6. Krav for brug af laboratorier
 7. Ophold på fællesområder
 8. Offentlig transport
 9. Transport på DTU
 10. Spisning
 11. Bad
 12. Eksterne samarbejdspartnere
 13. Tjenesterejser
 14. Feltarbejde
 15. Møder og arrangementer

 

1. Hold rent, hold afstand

Læs mere under Hygiejne og rengøring

2. Minimering af smitte 

Læs mere under Hygiejne og rengøring

 

3. Hvis du bliver syg 

Læs mere under Sygdom og smitteopsporing

4. Særlige hensyn i forhold til risikogrupper

Hvis du selv er i en risikogruppe eller har tæt kontakt med personer, der er det (læs mere om risikogrupper her), og derfor kun nødtvunget bevæger dig ud af dit hjem, skal du tale med din leder eller underviser, så I sammen kan få fastlagt rammerne for dit arbejde eller din studiedeltagelse, evt. i forbindelse med en lægefaglig vurdering.

For personer i risikogrupper anbefales det, at man holder to meters afstand.

Hvis du tilhører denne gruppe, skal du i særlig grad være opmærksom på hygiejne og eventuelle sygdomssymptomer:

 • Husk håndhygiejnen og sørg for at vaske hænder grundigt, når du kommer hjem fra arbejde. Hvis der er risiko for, at du har fået sekreter på dit tøj, anbefales det, at du skifter tøj, så snart du kommer hjem - også inden du hilser på dine pårørende.
 • Vær ekstra opmærksom på symptomer, isolér dig, hvis du føler dig syg, og undgå kontakt med personer i risikogruppen. Husk på, at risikoen for, at man smitter andre, er lille, hvis man ikke har symptomer.
 • Vær i øvrigt ekstra opmærksom på hygiejnen i hjemmet og sørg for, at dine pårørende også er særligt påpasselig med håndhygiejnen.

Tilhører du en særlige risikogruppe eller deler du husstand med en person, der tilhører en særlige risikogruppe, kan du blive fritaget for arbejde, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. DTU vil i så fald modtage sygedagpengerefusion.

Betingelserne for at blive fritaget for arbejde er:

 • at du har en lægeerklæring på, at du eller en person i din hustand tilhører en særlige risikogruppe
 • at DTU er enig i, at arbejdspladsen ikke kan indrettes på en sådan måde, at du på forsvarlig vis kan møde på arbejde, og at du ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra.  

Denne særordning gælder midlertidigt indtil udgangen af august 2020. Hvis du mener at være omfattet af disse regler, skal du gå i dialog med din nærmeste leder.

5. Indretning og rengøring af arbejdspladsen 

Læs mere under Hygiejne og rengøring

6. Krav til brug af laboratorier 

I tillæg til de generelle krav gælder følgende for laboratorier på DTU:

 • Påbud i forhold til brug af handsker i alle laboratorier, så længe det er nødvendigt og så kort som muligt (risikovurdering). Tilrettelæg arbejdet så der er tidspunkter, hvor du kan tage handskerne af, så hænderne får luft og skift handsker mellem opgaverne.

 • Der skal holdes 1 meters afstand. I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand
 • Arbejdet/undervisningen skal altid tilrettelægges, så Sundhedsstyrelsens anbefaling om afstande overholdes. Dette kan medføre reducerede holdstørrelser eller ændret tilrettelæggelse af arbejdstiden.
 • Er det ikke muligt at tilrettelægge arbejdet så afstandskravene overholdes, kan det lokalt besluttes at dispensere. I dette fælde skal der anvendes værnemidler (visir og/eller mundbind).Værnemidler indkøbes lokalt og dispensation skal foreligge skriftlig.
 • Værnemidler kan generelt ikke erstatte afstandskravet.
 • Laboratoriearbejde omlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders/studerendes situation og aftales med nærmeste leder/kursusleder.
 • I undervisningssituationer – eller hvor studerende er i laboratoriet, skal der altid være en ansvarlig DTU-medarbejder tilstede.
 • Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen rengøre overflader, herunder kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre. 
 • Arbejder du alene, skal reglerne for alene-arbejde følges.

Nogle institutter/centre deler laboratorier. Det er vigtigt, at institutterne har særligt fokus på dette og koordinerer aktiviteter indbyrdes

7. Ophold på fællesområder 

Ved ophold på instituttets eller DTU’s fællesområder gælder samme afstandskrav, både indendørs og udendørs, som for resten af samfundet.

Bruger du lokale fællesområder som f.eks. køkken, toiletter, printerrum etc., så gør dit besøg så kort som muligt, og sørg for at rengøre alle overflader, som du har været i berøring med, når du forlader området. Vask eller afsprit også gerne dine hænder før og efter brug. Sørg for god udluftning. 

8. Offentlig transport

Følg myndighedernes anbefalinger, hvis du bruger offentlig transport i forbindelse med dit arbejde.

9. Transport på DTU 

Der gælder de samme regler for fysisk afstand ved transport på DTU som andre steder.

Gå eller brug så vidt muligt dine egne transportmidler på og mellem DTU’s faciliteter. 

Transportmidler, der benyttes af flere (biler, cykler, løbehjul mv.), sprittes grundigt af på de overflader, som berøres - både før og efter brug. 

10. Spisning 

Din lokale ledelse afgør om køkkener kan bruges til spisning. Du kan overveje at spise udenfor, ved din egen arbejdsstation, eller holde spisepauser forskudt. 

11. Bad 

Ansatte kan stadig tage bad på arbejdet. Afstandskravene kan gøre det nødvendigt, at flere ikke bader eller klæder om samtidig.

12. Eksterne samarbejdspartnere 

Hvis eksterne samarbejdspartnere får tildelt adgang, skal de følge alle retningslinjer i denne vejledning. 

13. Tjenesterejser 

Læs mere under Rejser

14. Feltarbejde 

Kravene i dette dokument gælder også for feltarbejde.

15. Møder og arrangementer

Se Møder og arrangementer