Vejledning og regler under delvis genåbning

DTU følger myndighedernes krav om en kontrolleret, forsigtig og gradvis genåbning af forsknings- og studieaktiviteter. I takt med regeringens udmeldinger vil et antal medarbejdere og studerende blive tildelt adgang til DTU’s faciliteter.

Kun medarbejdere og studerende, som af deres leder eller underviser har fået en tilladelse, må møde på DTU’s faciliteter.

Vejledningen indeholder en række særlige krav, som gælder i perioden med delvis genåbning. Den tilpasses løbende i forhold til myndighedernes anvisninger.

Indhold:

 1. Hvem kan komme på DTU?
 2. Hold rent, hold afstand
 3. Minimering af smitte
 4. Hvis du bliver syg
 5. Indretning og rengøring af arbejdspladsen
 6. Krav for brug af forskningsfaciliteter
 7. Ophold på fællesområder
 8. Transport til og fra DTU
 9. Transport på DTU
 10. Spisning
 11. Bad
 12. Eksterne samarbejdspartnere
 13. Tjenesterejser
 14. Feltarbejde
 15. Mundtlig eksamen/forsvar

 

1. Hvem kan komme på DTU? 

Det er udelukkende medarbejdere og studerende, der har fået tilladelse til at møde på DTU af deres leder eller underviser, som må opholde sig på DTU’s faciliteter. Dog er det tilladt at besøge Polyteknisk Boghandel, som har åbent hverdage fra 10-14.

Alle, der færdes på DTU, skal følge de nedenstående forholdsregler for at sikre, at ingen udsættes for smitterisiko. Hvis du har ansvar for en aktivitet, der involverer andre, så er det dit ansvar at vejledningen overholdes, og at aktiviteten kan gennemføres forsvarligt.

Der er krav om, at DTU kan dokumentere, at vi ikke samles flere, end der er givet tilladelse til. Derfor skal du registrere din adgang ved at anvende dit adgangskort, når du går ind i bygningen, og du må ikke lukke andre med ind.

Særlige hensyn

Hvis du selv er i en risikogruppe eller har tæt kontakt med personer, der er det (læs mere om risikogrupper her), og derfor kun nødtvunget bevæger dig ud af dit hjem, skal du tale med din leder eller underviser, så I sammen kan få fastlagt rammerne for dit arbejde eller din studiedeltagelse, evt. i forbindelse med en lægefaglig vurdering.

For personer i risikofgrupper anbefales det, at man holder to meters afstand.

Hvis du tilhører denne gruppe, skal du i særlig grad være opmærksom på hygiejne og eventuelle sygdomssymptomer:

 • Husk håndhygiejnen, og sørg for at vaske hænder grundigt, når du kommer hjem fra arbejde. Hvis der er risiko for, at du har fået sekreter på dit eget tøj, anbefales det, at du skifter tøj, så snart du kommer hjem, også inden du hilser på dine pårørende.
 • Vær ekstra opmærksom på symptomer, isolér dig, hvis du føler dig syg, og undgå kontakt med personer i risikogruppen. Husk på, at risikoen for, at man smitter andre, er lille, hvis man ikke har symptomer.
 • Vær i øvrigt ekstra opmærksom på hygiejnen i hjemmet og sørg for, at din pårørende også er særligt påpasselig med håndhygiejnen.
2. Hold rent, hold afstand 

Luftvejsinfektioner som coronavirus spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys. For at minimere spredning skal alle derfor skrue op for rengøringen.

DTU’s centrale rengøring har øget rengøringen, så den bl.a. omfatter gelændere i fællesrum og dørhåndtag til bygninger (læs mere). 

Den centrale rengøring omfatter ikke alle områder, hvor der kan forekomme smittespredning (f.eks. på udstyr i laboratorier). For at mindske risiko for smittespredning skal alle medarbejdere derfor dagligt aftørre skrivebord, tastatur, telefon mv., helst med sprit eller vand og sæbe.  

3. Minimering af smitte 

Når du har fået adgang til DTU’s faciliteter, skal du også her følge myndighedernes retningslinjer:  

 • God håndhygiejne – vask hænder/brug håndsprit (min. 70% alkohol) hyppigt 
 • Host i ærmet - ikke i hånden  
 • Undgå fysisk kontakt – giv ikke hånd til hinanden  
 • Vær opmærksom på rengøring – hold ekstra rent  
  • Du skal selv rengøre din arbejdsplads og pauseområder – dvs. spritte af efter brug på overflader, som du har rørt ved og de steder, hvor mange hænder rører – f.eks. kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr mv.
  • DTU sikrer, at der sprit og/eller engangsklude til rådighed, så det er let at foretage rengøring. 
 • Hold afstand - også på arbejdspladsen og under transport 
  • Der skal være mindst en meter mellem personer - to meter for personer i risikogrupper.
  • Husk, at selvom du er alene i rummet, så er det ikke sikkert, at du er den eneste, som arbejder i rummet.  
  • Undgå, at der opstår forsamlinger - både indendørs og udendørs. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din nærmeste leder eller arbejdsmiljøkoordinator. 

Læs mere her:  

De fem råd – forebyg smitte med Coronavirus  

God hygiejne på arbejdspladsen  

4. Hvis du bliver syg 

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme. Hvis du får symptomer eller bliver syg, mens du er på arbejde, skal du gå hjem. 

Bliv hjemme, indtil du er helt rask. Man vurderes som syg, når der er symptomer på sygdom - også ved milde symptomer - læs mere her (punkt 4).  Hvis lægen anbefaler det, kan der tages prøver med henblik på diagnosticering. Hvis du testes positiv skal du informere din leder/underviser.

I forhold til covid-19 betragtes man som rask, når der er gået to dage, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme på arbejde igen.  

Medarbejdere og studerende skal følge de normale procedurer for sygefravær: Underret din nærmeste leder/underviser, fortæl, hvis du har mistanke om covid-19, og følg DTU's retningslinjer for sygefravær. Læs mere om sygefravær på DTU Inside. 

5. Indretning og rengøring af arbejdspladsen 

Inden du ankommer til DTU, vil der være sørget for øget rengøring, og at afstandskravene kan overholdes. 

Derudover kan du eller din leder på forhånd rekvirere et personligt rengørings- og hygiejnekithos CAS.

Det er dit ansvar løbende at holde arbejdspladsen, herunder dit eget skrivebord og udstyr, rent. 

 • Ryd op, så der kan rengøres.  
 • Hjælp med at spritte af - f.eks. dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, kaffemaskiner og kopimaskiner mv.
 • Start dagen med at vaske dine hænder, eller brug håndsprit, når du møder på arbejde. 
 • Sprit din mobiltelefon af, hvis du deler den med andre. 
 • Slut arbejdsdagen af med at rengøre din arbejdsstation med rengøringsservietter, sprit eller almindelige rengøringsmidler. 
 • Vær særligt opmærksom på god hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. 
 • Hav information om coronavirus og minimering af spredning fremme. Anvend gerne Sundhedsstyrelsens plakater.
6. Krav til brug af forskningsfaciliteter 

Forskningsfaciliteter må kun anvendes, hvis der er givet dispensation fra universitetets ledelse. 

Nogle institutter/centre deler faciliteter såsom laboratorier. Det er vigtigt, at institutterne har særligt fokus på dette og koordinerer aktiviteter indbyrdes, så vilkåret om en meters afstand mellem personer altid overholdes.

Der skal være en seniormedarbejder tilstede under studerendes laboratoriearbejde.

I tillæg til de generelle krav i dette dokument skal de, som har fået adgang til forskningslaboratorier, følge nedenstående krav:

 • Brug handsker i alle laboratorier, når det er nødvendigt. Handskerne skal skiftes hyppigt, og altid hvis de er blevet kontamineret med mikroorganismer. 
 • Vær opmærksom på, at der kan være reduceret laboratorieservice, så der kan være funktioner, du nu selv skal udføre. Spørg din leder.
 • Hvis dele af arbejdet kræver, at to personer er tættere på hinanden end en meter, og dette er afgørende (f.eks. visse rutiner i arbejdet med forsøgsdyr), skal du sammen med din leder finde ud af, hvordan det kan udføres med ekstra værnemidler og øget hygiejne.
 • Arbejder du alene, skal reglerne for alene-arbejde følges.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din nærmeste leder eller arbejdsmiljøkoordinator.  

7. Ophold på fællesområder 

Ved ophold på instituttets eller DTU’s fællesområder gælder samme afstandskrav, både indendørs og udendørs, som for resten af samfundet.

Bruger du lokale fællesområder som f.eks. køkken, toiletter, printerrum etc., så gør dit besøg så kort som muligt, og sørg for at afspritte alle overflader, som du har været i berøring med, når du forlader området. Vask eller afsprit også gerne dine hænder før og efter brug. Sørg for god udluftning. 

8. Transport til og fra DTU 

Tag om muligt cykel eller bil til og fra DTU. Det giver mere plads i den offentlige transport til dem, som ikke har samme mulighed. 

Følg altid disse fem overordnede råd, hvis du overvejer at tage offentlig transport til og fra DTU– og læs mere her

 • Gå eller tag cyklen ved kortere ture 
 • Rejs uden for myldretiden 
 • Vis hensyn til andre rejsende 
 • Husk den gode håndhygiejne 
 • Rejs ikke med offentlig transport, hvis du er syg eller formoder at være smittet. 
9. Transport på DTU 

Der gælder de samme regler for fysisk afstand ved transport på DTU som andre steder: En meters afstand mellem personer.  

Gå eller brug så vidt muligt dine egne transportmidler på og mellem DTU’s faciliteter. 

Transportmidler, der benyttes af flere (biler, cykler, løbehjul mv.), sprittes grundigt af på de overflader, som berøres - både før og efter brug. 

10. Spisning 

DTU’s kantiner er fortsat lukkede. Tag derfor din egen madpakke med.

For at overholde afstandskravene og minimere smittespredning i fællesområder frarådes det at benytte køkkener til spisepauser. Spis udenfor eller ved din egen arbejdsstation, eller hold spisepauserne forskudt. 

11. Bad 

Ansatte kan stadigvæk tage bad på arbejdet. Afstandskravene kan gøre det nødvendigt, at flere ikke bader eller klæder om samtidig.

12. Eksterne samarbejdspartnere 

Hvis eksterne samarbejdspartnere får tildelt adgang via dispensation af institutdirektøren, skal de følge alle retningslinjer i denne vejledning. 

13. Tjenesterejser 

Tjenesterejser er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Når det ændrer sig, vil det blive meldt ud på DTU Inside.

14. Feltarbejde 

Kravene i dette dokument gælder også for feltarbejde.

15. Mundtlig eksamen/forsvar

Hvis du af din underviser er blevet orienteret om, at din eksamen foregår på campus, og du kun kan deltage online, skal dette meddeles din underviser hurtigst muligt.

Du må først møde op på campus og gå ind i bygningen 30 min. før eksamensstart. Hvis der er forberedelse, må du først møde op og gå ind i bygningen 30 min. før forberedelsestiden starter.

Du skal altid bruge dit studiekort for at få adgang til bygningen.

Såfremt du har behov for tolk eller anden støttefunktion ved eksamen, skal dette meddeles underviser inden eksamen, da der skal tages højde for dette ift. lokalestørrelse.

Selvom eksamen og forsvar er offentlige, kan hensynet til afstandskrav betyde, at antallet af tilhørere må begrænses af lokalestørrelse. Tal med din underviser, hvis du ved, der kommer tilhørere. 

Når eksamen er afsluttet, og du har fået meddelt din karakter eller anden bedømmelse, skal du forlade campus. Ophold på campus er ikke tilladt. Fejring med familie, venner eller andre efter den afsluttende eksamen skal således ske uden for DTU’s campusområde.