Det gør DTU

DTU har nedsat en krisestab under ledelse af universitetsdirektør Claus Nielsen med deltagelse fra stabsfunktionerne. Krisestaben mødes med jævne mellemrum ud fra en vurdering af det konkrete behov.

Krisestaben har taget den overordnede beslutning, at vi til enhver tid læner os op ad myndighedernes vurdering og følger deres anbefalinger. Det betyder i praksis, at DTU løbende justerer indsatserne.

Krisestaben er i dialog med Danske Universiteter og de øvrige universiteter i det omfang, det bidrager til opgaveløsningen