Hvis du bliver syg

Hvis du er syg, skal du blive hjemme. Kontakt kun lægen eller vagtlægen, hvis du oplever svære symptomer såsom åndenød. 80% vil kun have lette symptomer og behøver ikke kontakte læge. Man kan dog stadig godt smitte videre selvom man er let syg.

Du skal ikke møde op i venteværelset hos lægen, før du har ringet.

Du bør fortsat undgå tæt kontakt med andre mennesker, inklusive dem i din egen husstand eller på dit kollegie. Og bliv hjemme, indtil du er helt rask.

Der er vigtigt at minimere smittespredning, læs mere under 'Hygiejne' i menuen til venstre

Medarbejdere og studerende skal følge de normale procedurer for sygefravær; underret din nærmeste leder/underviser, og følg DTU's retningslinjer for sygefravær. Læs  Q&A's for medarbejdere og studerende' i menuen til venstre.

COVID-19 vil nu mistænkes alene ved symptomerne, fordi det er lige så udbredt i Danmark som udenfor. Hvis lægen ønsker det, kan der tages prøver mhp. diagnostik (dette vil nok blive mere udbredt, når de nye analyse-apparater kommer i brug).

Der er vigtigt at minimere smittespredning

  • Hav god håndhygiejne og altid når du håndterer fødevarer eller har pudset næse.
  • Undgå at tilberede/servere mad til andre, hvis du har symptomer
  • Brug engangslommetørklæde til at pudse næse. Brugte lommetørklæder skal ikke ligge fremme men bortskaffes umiddelbart efter brug (plasticpose eller skylles ud i wc)
  • Host i albue
  • Hold dit vasketøj adskilt fra andre – og vask (så varmt som muligt) når du er rask nok til selv at vaske. Passer du andre, som er syge, så vask hænder/hånddesinficér efter du har rørt ved den syge eller dennes vasketøj.