Sygdom og smitteopsporing

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme. Hvis du får symptomer eller bliver syg, mens du er på DTU, skal du gå hjem. 

Medarbejdere og studerende skal følge de normale procedurer for sygefravær: Underret din nærmeste leder/underviser og fortæl, at du har mistanke om COVID-19. 

Bliv hjemme, indtil du er helt rask. Man vurderes som værende syg, når der er symptomer på sygdom - også ved milde symptomer. DTU anbefaler, at du lader dig teste ved mistanke.

Hvis du testes positiv, skal du informere din leder/underviser. DTU vil nemlig fortsat gerne have et billede af COVID-19 smittede blandt medarbejdere og studerende.

  • Medarbejdere skal derudover følge 'Vejledning til smitteregistrering og -opsporing' via menuen til venstre. Hvis du er smittet med COVID-19 i forbindelse med dit arbejde, skal dette registreres som arbejdsskade via DTU Injury. Det er lederens ansvar at sikre at det sker. Sagsbehandling følger øvrige arbejdsskader.  
  • Studerende skal derudover følge 'Vejledning til smitteopsporing hos studerende', som kan findes via 'Til studerende' i menuen til venstre.

I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme på DTU igen. 

Vær opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle råd til personer, der er blevet smittet:

Tilskud til lønudgifter

DTU kan få refusion (tilskud til lønudgifter) fra første sygedag for medarbejdere, der er ramt af COVID-19. Sundhedsmyndighederne orienterer ikke automatisk DTU om, at du er testet positiv.

For at DTU kan søge refusion under din sygdom er det vigtigt, at du: 

  1. Udfylder tro og love erklæring (klik her) og sender den vedhæftet en mail til din leder og til postkassen: AHR-sygemelding-langtids
  2. Registrerer din sygdom med 99999-Fravær/COVID-19 i DTU Allocation eller giver besked til din masseindtaster, hvis det er den metode, din enhed anvender