Hygiejne

Luftvejsinfektioner, som coronavirus, spreder sig bl.a. via håndtryk, overflader eller små dråber fra hoste og nys.

God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med coronavirus. Det gælder både for at beskytte sig selv, men i høj grad også for at beskytte andre - særligt ældre og svækkede.

Når du har fået adgang til DTU’s faciliteter, skal du følge disse retningslinjer:  

 • God håndhygiejne – vask hænder/brug håndsprit (min. 70% alkohol) hyppigt 
 • Host i ærmet - ikke i hånden  
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.   
  • Hold afstand - også på arbejdspladsen og under transport  
   • Der skal være mindst en meter mellem personer - to meter for personer i risikogrupper
   • Husk, at selvom du er alene i rummet, så er det ikke sikkert, at du er den eneste, som arbejder i rummet
   • Undgå, at der opstår forsamlinger - både indendørs og udendørs 
  • Vær opmærksom på rengøring – hold ekstra rent (se nedenfor)         
  • Sørg for god udluftning

  Det er DTU's ansvar at sørge for øget rengøring, samt at afstandskravene kan overholdes. Det er derimod medarbejderens ansvar at rengøre eget skrivebord, mobiltelefon/tablet, tastatur og udstyr.

  Medarbejderen skal endvidere:

  • Rydde op så der kan rengøres.  
  • Hjælpe med at rengøre f.eks. dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, kaffemaskiner og kopimaskiner
  • Starte arbejdsdagen med at vaske hænder, eller bruge håndsprit. 
  • Slutte arbejdsdagen af med at rengøre sin arbejdsstation
  • Udvise særlig omhyggelighed ved delearbejdspladser
  • Være særlig opmærksom på god hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. 
  • Have information om coronavirus og minimering af smittespredning let tilgængeligt. Anvend Sundhedsstyrelsens plakater.

  Personale med stor kontakt til ansatte og studerende (f.eks. i laboratorier, værksteder, receptioner og biblioteker) beskyttes mod smitte med værnemidler eller indretning af arbejdspladsen.

  Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte din nærmeste leder eller arbejdsmiljøkoordinator. 

  Læs mere her:  

  De fem råd – forebyg smitte med Coronavirus  

  God hygiejne på arbejdspladsen  

  Har du spørgsmål til f.eks. rengøring, rekvirering af håndsprit eller værnemidler skal din enhed kontakte CAS som normalt.