Overblik over delvis nedlukning og skærpede retningslinjer

 

Gældende for hele DTU til og med 5. juli 2021

 

Alle, der bevæger sig rundt inden døre på DTU’s campusser, sites og faciliteter, skal følge 'Retningslinjer for ophold på DTU'

For medarbejdere gælder:

 • Alle medarbejdere, som indtil 21. maj arbejdede hjemmefra, kan have 20 pct. fremmøde. Aftal nærmere med den lokale ledelse. (Fremmøde forventes at stige til 50 pct. per 14. juni og 100 pct. per 1. august - afvent dog nærmere udmelding).
 • Ph.d.-studerende har fuld adgang til campus når de agerer som studerende, hvis der er plads inden for kapaciteten til studerende. Ageren som studerende er f.eks. undervisning på ph.d.-kurser samt adgang til læse-/kontorpladser.
 • Klubber og foreninger kan åbne deres faciliteter på DTU under overholdelse af egne sektorretningslinjer og de til enhver tid gældende retningslinjer på DTU.
 • Medarbejdere kan deltage i møder hos eksterne.
 • Ved faglige arrangementer skal der skeles kraftigt til gældende forsamlingsforbud (læs mere).
 • Ved sociale arrangementer skal forsamlingsforbuddet overholdes (læs mere).

 

For studerende gælder:

 • Alle studerende har adgang til DTU (læs mere om undervisning og eksamen i 3-ugers perioden)
 • Klubber og foreninger kan åbne deres faciliteter på DTU under overholdelse af egne sektorretningslinjer og de til enhver tid gældende retningslinjer på DTU.
 • Vær desuden opmærksom på:
  • at undervisere skal afbryde undervisningen, hvis studerende ikke overholder retningslinjerne
  • at undervisere er bemyndigede til at bede studerende, der ikke er tilmeldt kurset, om at forlade lokalet
  • at møbler ikke må flyttes rundt i lokalerne.

 

For undervisere gælder:

 • Der er fuld adgang til DTU for undervisere ifm. undervisning (læs mere om 3-ugers perioderne).
 • Undervisere bør være særligt opmærksom på:
  • om studerende overholder retningslinjerne. Hvis ikke, skal undervisningen afbrydes
  • at de er bemyndigede til at bede studerende, der ikke er tilmeldt kurset, om at forlade lokalet
  • at møbler ikke må flyttes rundt i lokalerne.
 

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.