Nye tiltag fra 8. september til 31. oktober

Alle medarbejdere skal arbejde hjemme i videst mulig omfang. Alle sociale arrangementer er aflyst, både for medarbejdere og studerende. Mundbind påkrævet i kantiner og cafeer.

Sundhedsmyndighederne har den 7. oktober besluttet at forlænge de tiltag, som blev indført den 7. september, foreløbig til og med 31. oktober 2020. Dette gælder for hele landet.

Det betyder, at de generelle retningslinjer udvides med nedenstående tilføjelser.

For medarbejdere gælder:
 • Alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, og så længe det ikke kompromitterer kritiske funktioner eller gennemførelse af undervisning eller forskning. Omfanget af hjemmearbejdet afklares med nærmeste leder.
 • Samtlige sociale arrangementer er aflyst.
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket. Nogle aktiviteter i DTU Sport er undtaget.
 • Medarbejdere må gerne deltage i møder hos eksterne, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Vær opmærksom på, at undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter ikke er underlagt forsamlingsforbuddet.
 • Arrangementer - særlig med ekstern deltagelse - skal skele kraftigt til gældende forsamlingsforbud.
For studerende gælder:
 • Undervisning gennemføres stort set som planlagt. Nogle undervisningsforløb er dog omlagt til online-undervisning. 
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket.
 • Samtlige fredagsbarer er lukket.
 • S-huset med undtagelse af cafeen er lukket. Der serveres kun to-go.
 • Vær desuden opmærksom på:
  • at undervisere skal afbryde undervisningen, hvis studerende ikke overholder retningslinjerne
  • at undervisere er bemyndiget til at bede studerende, der ikke er tilmeldt kurset, om at forlade lokalet
  • at møbler ikke må flyttes rundt i lokalerne.
For undervisere gælder:
 • Undervisning gennemføres i videst muligt omfang som planlagt. Der er særligt fokus på, at undervisning i laboratorier og værksteder fortsætter fysisk som planlagt.
 • Undervisere bør være særligt opmærksom på om studerende overholder retningslinjerne. Hvis ikke, skal undervisningen afbrydes.
I DTU’s kantiner og caféer skal der fra den 18. september bæres mundbind:

Jf. Nye regler vedr. natteliv og restaurationsbranchen i hovedstadsområdet er der nu påbud om brug af mundbind i DTU’s serveringssteder (kantiner, cafeer mv.). Dette gælder dog ikke, når man sidder ned.

Kravet gælder både gæster og ansatte, der har kontakt med gæster. Der gælder samme undtagelser for brug af mundbind som i den kollektive transport.

Hvis retningslinjerne ikke følges, kan man blive bortvist fra kantinen eller caféens område.