Overblik over delvis nedlukning og skærpede retningslinjer

Se retningslinjerne, der som følge af de skærpede nationale tiltag er gældende for hele DTU frem til 20. april og de nationale tiltag, der ligeledes gælder for hele landet til og med 20. april. (Opdateret 06.04.).

Skærpede nationale tiltag gældende for hele landet til og med 20. april 2021

På alle DTU-faciliteter er nedenstående gældende til og med den 20. april:

 • At alle medarbejdere i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra, dog undtaget medarbejdere der varetager kritiske funktioner, eller hvor igangværende forskningsprojekter eller undervisning forudsætter tilstedeværelse på arbejdspladsen,
 • At alle mundtlige eksamener skal gennemføres online, med mindre det ikke er praktisk muligt (læs mere),
 • At alle skriftlige stedprøver omlægges til online, med mindre det ikke er praktisk muligt (læs mere) (bortfalder delvist 6. april, mere info i kursusbeskrivelserne),
 • At kantiner, caféer, opholdsarealer, mv. samt DTU Sport og samtlige fitness faciliteter lukkes
 • At PF’s faciliteter, bortset fra læsesalen er lukket og eksamenscaféer omlægges til online.

Ved overlap har ovenstående retningslinjer forrang for nedenstående til og med 20. april .

Retningslinjer gældende for hele landet til og med 20. april 2021:

Alle, der bevæger sig rundt inden døre på DTU’s campusser, sites og faciliteter, skal bære mundbind/visir. Det er for eksempel i kantiner, på gange og fællesarealer.

Undtaget er undervisningssituationen, det være sig i auditorier, undervisningslokaler eller laboratorier, ligesom det generelt ikke gælder for arbejde på kontorer, værksteder og laboratorier (vær dog opmærksom på de allerede gældende retningslinjer for laboratoriearbejde).

 

For medarbejdere gælder:
 • Alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, og så længe det ikke kompromitterer kritiske funktioner eller gennemførelse af undervisning eller forskning. Omfanget af hjemmearbejdet afklares med nærmeste leder.
 • Samtlige sociale arrangementer er aflyst.
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket. Nogle aktiviteter i DTU Sport er undtaget.
 • Medarbejdere må gerne deltage i møder hos eksterne, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Vær opmærksom på, at undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter ikke er underlagt forsamlingsforbuddet.
 • Arrangementer - særlig med ekstern deltagelse - skal skele kraftigt til gældende forsamlingsforbud (læs mere om arrangementer).
For studerende gælder:
 • Undervisningen er omlagt til online, med undtagelse af de kurser, der har fået dispensation for fysisk tilstedevær ved eksperimentelle aktiviteter frem til den 11. maj, dvs. resten af 13-ugersperioden.
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket.
 • Samtlige fredagsbarer er lukket.
 • S-huset er lukket.
 • Vær desuden opmærksom på:
  • at undervisere skal afbryde undervisningen, hvis studerende ikke overholder retningslinjerne
  • at undervisere er bemyndigede til at bede studerende, der ikke er tilmeldt kurset, om at forlade lokalet
  • at møbler ikke må flyttes rundt i lokalerne.
For undervisere gælder:
 • Undervisningen er omlagt til online, med undtagelse af de kurser, der har fået dispensation for fysisk tilstedevær ved eksperimentelle aktiviteter frem til den 11. maj, dvs. resten af 13-ugersperioden.
 • Undervisere bør være særligt opmærksom på om studerende overholder retningslinjerne. Hvis ikke, skal undervisningen afbrydes.

Læs mere om de nationale tiltag.