Rejser og hjemkomst

OPDATERING 18. MARTS: Alle ikke-nødvendige rejser frarådes. DTU-medarbejdere i udlandet bør kontakte deres nærmeste leder for afklaring af situationen.

Danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frem til mandag den 13. april. DTU beder derfor ansatte og studerende om at aflyse alle udlandsrejser i regi af universitet. Udrejste bede kontakte deres leder.

Medarbejdere, der er på en korterevarende tjenesterejse i udlandet, skal følge Udenrigsministeriets rejsevejledning og forventes at rejse hjem, hvis muligt.

DTU er i gang med at kontakte alle studerende, som opholder sig i udlandet og studerende som umiddelbart står for at rejse ud på f.eks. udvekslingsophold. 

Medarbejdere, herunder ph.d.-studerende, der er på et længerevarende ophold i udlandet, som er usikre på, hvorvidt DTU forventer, at de skal tage tilbage til Danmark, bør kontakte deres nærmeste leder.

En stillingtagen til om medarbejderen skal blive i udlandet vil ske på basis af disse overvejelser:

  1. Hvor længe forventes opholdet at vare ud over den 13. april 2020?
  2. Hvordan vurderer medarbejderen smitterisikoen og kvaliteten af det lokale sundhedssystem?
  3. Hvor indgribende vil hjemrejse være set i forhold til medarbejderens private situation, herunder bolig, familieforhold mv.?
  4. Hvilken betydning vil hjemrejse have for kerneopgaven?

I øvrigt gælder følgende om ophold i udlandet

Planlægning af længerevarende ophold kan fortsættes, hvis de er forenelige med Udenrigsministeriets risikozoner på udrejsetidspunktet og overholder myndighedernes krav i Danmark og i det pågældende land. I særlige tilfælde kan universitetsdirektør Claus Nielsen dispensere.

Alle de vender hjem til Danmark skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Ansatte og studerende, som opholder sig i udlandet, skal være opmærksom på, at vejledninger og restriktioner kan ændre sig hurtigt. Der kan også være lokale forholdsregler, man skal være opmærksom på.

Hold dig opdateret via Udenrigsministeriets rejsevejledninger og på ambassadernes hjemmesider.