Zoom og sikkerhed

Flere organisationer har udtrykt tvivl om sikkerheden i forbindelse med videomødeværktøjet Zoom. Men DTU er tryg ved den dedikerede Zoom-service (https://dtudk.zoom.us), som leveres af DeiC (www.deic.dk), universiteternes fælles leverandør af e-infrastruktur, og anbefaler stadig, at man bruger denne løsning til DTU’s almindelige aktiviteter, når de skal foregå online.

Denne service afvikles fra servere, der er placeret i nordiske datacentre.

DTU har fra DeiC fået en tilfredsstillende redegørelse for sikkerheden omkring Zoom og har i øvrigt ikke anledning til at mene, at Zoom som produkt skulle være hverken bedre eller ringere end øvrige spillere i markedet.

Efter vores opfattelse findes der ikke andre alment tilgængelige, fuldt funktionelle og sammenlignelige platforme med et højere niveau af sikkerhed.

DeiC’s redegørelse til DTU findes på adressen: https://www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq