Heidi Amlund

Heidi Amlund

Seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse
Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 132

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText