Poul Zimmermann Nielsen

Poul Zimmermann Nielsen

Technology transfer manager, European Space Agency Business Incubation Centre Denmark

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Centrifugevej

Bygning 372, rum 217

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
E-mail pzn@esabic.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.