Fie Louise Lembke Vedel Christensen

Fie Louise Lembke Vedel Christensen

Marketing Consultant

DTU LEARN FOR LIFE
DTU Learn for Life

Danmarks Tekniske Universitet

Produktionstorvet

Bygning 421, rum 000

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
E-mail fiechr@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.