Per B. Brockhoff

Per B. Brockhoff

Professor, Institutdirektør

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Richard Petersens Plads

Bygning 324, rum 141

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 45 88 26 73
E-mail perbb@dtu.dk
ORCID 0000-0002-1432-7229
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Statistik | Sensometri | Kemometri | Data Mining | Dataanalyse

Per Bruun Brockhoff arbejder bredt med statistisk metodeudvikling og anvendelser af statistisk dataanalyse i både industriel og forskningsmæssig sammmenhæng. Han har særlig stor erfaring med brug af statistik og dataanalyse inden for levnedsmiddelindustri og -forskning herunder kemometri samt inden for den farmaceutiske industri. Inden for feltet sensometri - det vil sige analyse af sensoriske (smag/lugt/tekstur) data repræsenterer Per Bruun Brockhoff ekspertise på internationalt niveau.

Per Bruun Brockhoff er professor i statistik ved DTU Compute og fra 1. May 2017 Institutdirektør. Han blev uddannet kandidat i statistik ved Matematisk Institut, Århus Universitet, i 1991, hvorefter han tog en ph.d. grad i statistik ved Institut for Matematik og Fysik på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Frederiksberg i 1995.I perioden 1995-2004 var han først adjunkt og siden lektor i statistik ved samme institut, inden han september 2004 startede som professor ved IMM. Han har været gæsteforsker i 6 måneder ved University of California, Davis og tilsvarende 6 måneder ved CSIRO, Sydney, Australia. Per Bruun Brockhoff underviser i grundlæggende statistik samt videregående statistikkurser i f.eks. multivariat databehandling/kemometri (i samarbejde med Biocentrum, DTU) og videregående variansanalysemetode. Endvidere giver han specialkurser i sensometri i forskellige akademiske og industrielle sammenhænge.

Per Bruun Brockhoff har publiceret mere end 85  videnskabelige artikler, og har i perioden 2003-2006 været formand for Dansk Selskab for Teoretisk Statistik. Han er for øjeblikket medlem af International Statistical Institute (ISI), medlem af Editorial Board for tidskriftet Journal of Chemometrics.

Se profil og cv i DTU Orbit...