Rodrigo Almeda

Rodrigo Almeda

Gæsteforsker

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Oceaner og Arktis

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 150

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.