Finn Sivebæk

Finn Sivebæk

Fiskeplejekonsulent

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

8600 Silkeborg

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2019
 

Fiskeri i saltvand - lokale regler

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Laksekvoter for fiskesæsonen 2019

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

 

Opgang af laks i Skjern Å i 2018

Iversen, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

 

Opgang af laks i Storå i 2018

Jepsen, Niels ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Rekordtæthed af lakseyngel på nyt lavvandet stryg

Ravn, Henrik Dalby ; Svarer, Andreas ; Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

2018
 

Avancerede fiskemærker giver ny viden om havørreders adfærd

Kristensen, Martin Lykke ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Både laks og ørred er vilde med nyt gydestryg

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

De ledte og fandt nålen i Skagerrak

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

En million ål er udsat i søer, åer og ved kysten

Pedersen, Michael Ingemann ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Fiskeri efter ål

Pedersen, Michael Ingemann ; Berg, Søren ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Foreningspuljen til vandløbsrestaurering - genskab gydeområder

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Forskerne får ny viden om tun i dansk farvand

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Genudsætning af laks – Hot is not godt

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2019

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Hjælp fiskene og sæt Danmark på verdenskortet

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Hvordan kender man forskel på han- og hunkrebs?

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Laksekvoter for 2018

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Mindstemål for en række fiskearter i saltvand er ophævet

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Nye data om ørredbestande i danske vandløb

Sivebæk, Finn ; Nielsen, Jan ; Baktoft, Henrik

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Nye undersøgelser af fiskebestanden i danske vandløb

Sivebæk, Finn ; Nielsen, Jan ; Baktoft, Henrik

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Opgang af laks i Ribe Å i 2017

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Opgang af laks og havørreder i Kongeå i 2017

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Opgangen af laks i Skjern Å 2017

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Status for laksen og dens forvaltning i Danmark 2017

Koed, Anders ; Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Voksne havørreder forlader også Limfjorden

Kristensen, Martin Lykke ; Sivebæk, Finn ; Aarestrup, Kim

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

2017
 

Ål bliver i tusindvis udsat i vandløb, søer og kystnære områder

Sivebæk, Finn ; Pedersen, Michael Ingemann

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

DTU Aquas kursister i vandløbsrestaurering 2016 bliver forældre til foråret

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Følg den daglige smoltvandring i europæiske vandløb

Aarestrup, Kim ; Baktoft, Henrik ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Følg den naturlige udvandring af ørred- og laksesmolt fra danske vandløb

Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Baktoft, Henrik ; Sivebæk, Finn ; Geertz-Hansen, Peter

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2018

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Hvordan har fiskebestandene det i nogle af Danmarks største vandsystemer?

Sivebæk, Finn ; Nielsen, Jan

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Hvor vandrer ørrederne hen, når de er i havet?

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Krebs er en delikatesse - det er nu sæson for fiskeri efter krebs

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2017

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Ny vejledning om vandløbsrestaurering

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Pukkellaksen trækker ind i danske vandløb

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Pukkellaks fanget i endnu et dansk vandløb

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Pukkellaks – status på forekomst af pukkellaks i danske vandløb og kystnære områder

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Udsætning af signalkrebs i naturen kan medføre alvorlig straf

Sivebæk, Finn ; Berg, Søren

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Vandråd og kommuner kan hente data og vejledning om vandløb og fiskebestande hos DTU Aqua

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Vildt, vildere – Villestrup Å

Aarestrup, Kim ; Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

2016
 

Deltag i en undersøgelse af ørredfiskeri i Isefjorden

Geertz-Hansen, Peter ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Er det genetik der bestemmer, hvor længe laks opholder sig i havet?

Bekkevold, Dorte ; Eg Nielsen, Einar ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Få ny viden om ørredbestandene i danske vandløb

Sivebæk, Finn ; Nielsen, Jan

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Hvilke ørreder fanger lystfiskere i Isefjorden?

Geertz-Hansen, Peter ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Kæmpelaksen fra Storå er ambassadør for en bestand i fremgang

Eg Nielsen, Einar ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Laksebestanden er mangedoblet i Sneum Å

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

  PDF

Laksebestanden i Ribe Å 2014

Pedersen, Stig ; Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Jepsen, Niels ; Sivebæk, Finn

Type: Report

Status: Published     |    År: 2016

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2016

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Laksen i Storå skal fremover klare sig uden udsætninger

Sivebæk, Finn ; Koed, Anders ; Eg Nielsen, Einar ; Jepsen, Niels ; Aarestrup, Kim

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Naturlig smoltudvandring fra danske vandløb

Aarestrup, Kim ; Baktoft, Henrik ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Ørreder gør ikke altid, som der står i lærebøgerne

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Ørredkort: Nyt Danmarkskort viser, at ørrederne gyder i mange vandløb

Nielsen, Jan ; Baktoft, Henrik ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Ørred og laks er nu ”miljøindikatorer”

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn ; Baktoft, Henrik

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Skånsomt fiskeri og genudsætning

Skov, Christian ; Sivebæk, Finn
in: Sportsfiskeren, issue: 4, pages: 22-25

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Status på laksebestandene i danske vandløb

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Stor fremgang for Storåens laksebestand

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Stort antal ål bliver udsat i vandløb, søer og kystnære områder

Sivebæk, Finn ; Pedersen, Michael Ingemann

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Stort antal ål udsat i vandløb, søer og kystnære områder

Sivebæk, Finn ; Pedersen, Michael Ingemann
in: Fritidsfiskeren, vol: 36, issue: 4, pages: 17

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Undgå indavl, hvis du udsætter ørreder i naturen

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Vandløb som får undersøgt ørredbestanden i 2017

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

2015
 

Derfor bliver storlaks længere tid i havet

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

De små vandløb er vigtige for fisk, smådyr og planter

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Flodkrebs er en delikatesse -det er nu sæson for fiskeri efter krebs

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Følg ørrederne, når de vandrer fra Geels Å og ud i Odense Fjord

Geertz-Hansen, Peter ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Følg ørrederne, når de vandrer fra vandløb og ud i havet

Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn ; Baktoft, Henrik

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Gedder i Tryggevælde Å vandrer sjældent ud i Køge Bugt

Højrup, Lasse Birch ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Hvad kan du gøre for laksen?

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2015

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Nye planer for fiskepleje i vandløb

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Ny teknologi afslører fisks adfærd i søer, åer og hav

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Ørredfangster i Isefjorden bliver undersøgt

Geertz-Hansen, Peter ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Se om vi undersøger ørredbestandene i et vandløb nær dig

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Sortmundet kutling trækker op i vandløb

Bjørn, Carsten ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Størst vandringssucces hos laksesmolt, som er opdrættet ved lav tæthed

Larsen, Martin Hage ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

2014
 

DTU Aqua viser vejen til bedre fiskeri i søerne

Skov, Christian ; Jacobsen, Lene ; Berg, Søren ; Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn
in: Miljoe- & Vandpleje (Online), issue: 39, pages: 10-15

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2014

 

Færre laks i Skjern Å i sæsonen 2013

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Flere end 1.200 laks vandrer hvert år op i Storå fra Atlanterhavet

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Første resultater fra undersøgelsen af ørredudsætning i Isefjorden

Geertz-Hansen, Peter ; Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Genudsætning og erhvervsfiskeristop: Vejen til et bedre geddefiskeri

Skov, Christian ; Jansen, Teunis ; Sivebæk, Finn
in: Fisk & Fri, issue: 8, pages: 52-53

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2014

 

Laksekvoter for fiskesæsonen 2014

Sivebæk, Finn ; Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Ørreder fanget i havet - hvor stammer de fra?

Geertz-Hansen, Peter ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Vild ørredbestand voksede markant, da opstemningerne blev fjernet i Villestrup Å

Aarestrup, Kim ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

2013
 

ABC i vandløbsrestaurering

Nielsen, Jan ; Sivebæk, Finn
in: Miljø- & vandpleje, vol: 37, pages: 4-28

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2013

 

Få ny viden om fisk og lystfiskeri i de danske søer

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Følg ørreden, når den vandrer til havet

Geertz-Hansen, Peter ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Fremtidens kystørreder

Sivebæk, Finn
in: Fisk & Fri, pages: 296-297

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2013

 

Gydebestand af laks i Varde Å og Ribe Å i 2012

Jepsen, Niels ; Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Kvoterne er blevet lidt større for smålaks i de vestjyske vandløb

Sivebæk, Finn
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 111, issue: 2, pages: 24-25

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2013

 

Laksekvoter i vestjyske vandløb i 2013

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

  PDF

Manual til elektrofiskeri

Geertz-Hansen, Peter ; Koed, Anders ; Sivebæk, Finn

Type: Report

Status: Published     |    År: 2013

 

Nye rapporter om ørredbestande i danske vandløb

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Planer for fiskepleje 2014

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Stærk bestand af vilde ørreder i Ribe Å

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Udsætning af fisk i søer

Sivebæk, Finn ; Skov, Christian

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2013

 

Vandløbenes fisk

Hansen, Michael Møller ; Sivebæk, Finn ; Bekkevold, Dorte ; Eg Nielsen, Einar
part of: Naturen i Danmark. De ferske vande, pages: 179-219, 2013, Gyldendal, København

Type: Book chapter (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2013

2012
 

Fisk kan klare sig selv uden udsætninger, hvis…

Sivebæk, Finn

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2012