Søren Berg

Søren Berg

Seniorrådgiver

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

8600 Silkeborg

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2018
  PDF

Brakvandsgedder i Danmark – viden og forvaltning

Jacobsen, Lene ; Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2018

2014
 

Fiskebestanden i Fuglsang Sø – undersøgt september 2014

Lindvig, D. ; Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2014

2008
2007
 

Status for Atlas over danske ferskvandsfisk

Carl, H. ; Berg, Søren ; Møller, P.R. ; Nielsen, J. ; Rasmussen, Gorm

Type: Report

Status: Published     |    År: 2007

 

Status for Atlas over danske ferskvandsfisk. Version II

Carl, H. ; Berg, Søren ; Møller, P.R. ; Nielsen, J. ; Rasmussen, Gorm

Type: Report

Status: Published     |    År: 2007

2006
 

Fiskebestanden i Torup Sø 2006

Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2006

 

Udsætning af geddeyngel og etablering af en geddebestand i Københavns Indre Søer 2002-2006. Slutrapport

Skov, C. ; Berg, Søren ; Olsen, J.

Type: Report

Status: Published     |    År: 2006

2005
 

Fiskebestanden i Torup Sø 2004

Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

 

Gedder i de Indre Søer 2004 - habitatforbedring, udsætning og naturlig gydning

Olsen, J. ; Berg, Søren ; Skov, Christian

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

2004
 

Fiskebestanden i Torup Sø 2002

Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 2004

2003
2002
1998
 

Andre arter

Berg, Søren ; Stoltze, M. (Editor) ; Pihl, S.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1998

 

Ferskvandsfisk

Berg, Søren ; Stoltze, M. (Editor) ; Pihl, S. (Editor)

Type: Report

Status: Published     |    År: 1998

 

Fiskeyngelundersøgelser i søer : Metoder til anvendelse i søer i vandmiljøplanens overvågningsprogram

Lauridsen, T.L. ; Berg, Søren ; Michelsen, K. ; Rugaard, T. ; Schriver, P. ; Jensen, J.P. ; Rasmussen, A.C.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1998

1996
  PDF

Udsætning af helt, Coregonus lavaretus L . , i Ring Sø ved Brædstrup

Plesner, T. ; Berg, Søren

Type: Report

Status: Published     |    År: 1996

1995
 

Improvement of water quality in shallow coastal waters by manipulations of fish communities

Søndergaard, M. ; Mortensen, E. ; Berg, Søren ; Geertz-Hansen, Peter

Type: Report

Status: Published     |    År: 1995

1994