Søren Berg

Søren Berg

Seniorrådgiver

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

8600 Silkeborg

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
Kurser
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2010
 

Ferskvandsfisk

Carl, Henrik ; Berg, Søren ; Møller, Peter Rask ; Rasmussen, Gorm ; Nielsen, Jørgen G.
part of: Den danske rødliste, 2010, Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Århus

Type: Book chapter (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2010

 

Generel information om gruppen Ferskvandsfisk

Carl, Henrik ; Berg, Søren ; Møller, Peter Rask ; Rasmussen, Gorm ; Nielsen, Jørgen G.
part of: Den danske rødliste, 2010, Aarhus Universitet. Danmarks Miljøundersøgelser, Århus

Type: Book chapter

Status: Published     |    År: 2010

2006
 

Stizostedion lucioperca

Larsen, L.K. ; Berg, Søren
part of: NOBANIS - Invasive alien species fact sheet, pages: 1-8, 2006

Type: Book chapter (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2006

2004
 

Søerne i Nordjyllands og Viborg amter

Høy, T. ; Noe Markmann, P. ; Sivebæk, Finn ; Berg, Søren

Type: Book (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2004

2002
 

Fiskenes rolle i søernes økosystem - den nye forskning

Berg, Søren
part of: At leve med de ferske vande - dengang, nu og i fremtiden, pages: 154-166, 2002, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Silkeborg

Type: Book chapter

Status: Published     |    År: 2002

2001
 

Søerne i Fyns amt

Høy, T. ; Berg, Søren ; Dahl, J. ; Markmann, S.M. ; Markmann, P.N. ; Sivebæk, Finn

Type: Book (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2001

2000
 

Fisk

Berg, Søren
part of: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektiv. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus, pages: 122-133, 2000, Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø

Type: Book chapter

Status: Published     |    År: 2000

 

Fiskeriloven

Berg, Søren
part of: Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 1. Rammer og lovgivning, 2000, Skov- og Naturstyrelsen, København

Type: Book chapter

Status: Published     |    År: 2000

 

Konsekvenser, dyre -og planteliv

Berg, Søren
part of: Vandmiljøplan II. Genopretning af vådområder. 3. Projektforløb, pages: 20-23, 2000, Skov- og Naturstyrelsen, København

Type: Book chapter

Status: Published     |    År: 2000

1999
 

Der Nordseeschnäpel - eine vergessene Fischart?

Scheffel, H.J. ; Berg, Søren ; Grøn, P.
part of: Wattenmeer zwischen Elb- und Emsmündung, pages: 74-75, 1999, Verlag Ulmer, Stuttgart

Type: Book chapter (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 1999