Christoph Köhn

Christoph Köhn

Seniorforsker

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Astrofysik og atmosfærefysik

Danmarks Tekniske Universitet

Elektrovej

Bygning 327, rum 017

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 24 95 75
E-mail koehn@space.dtu.dk
ORCID 0000-0002-7101-5889
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText