Sinja Rist

Sinja Rist

Postdoc

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Oceaner og Arktis

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 0

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText