John Halvorsen

John Halvorsen

Tekniker

DTU NANOLAB
DTU Nanolab - Nationalt Center for Nanofabrikation og -karakterisering

Danmarks Tekniske Universitet

Ørsteds Plads

Bygning 346, rum 055

2800 Kgs. Lyngby

E-mail johavo@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.