Marianne Horsebøg

Marianne Horsebøg

Forretningsudvikler

DTU ENGINEERING TECHNOLOGY
Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Danmarks Tekniske Universitet

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup, rum A1.01

2750 Ballerup

Mobil
E-mail mahor@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText