Martin Sørensen

Martin Sørensen

Projektkonsulent

DTU DIPLOM
Center for Diplomingeniøruddannelse

Danmarks Tekniske Universitet

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup, rum A1.01

2750 Ballerup

Mobil
E-mail masoe@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.