Bruno Ibanez-Erquiaga

Bruno Ibanez-Erquiaga

Ph.d.-studerende

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Kystøkologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 202, rum 2038B

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.