Alessio Boldrin

Alessio Boldrin

Lektor

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygningstorvet

Bygning 115, rum 044

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 28 50
E-mail aleb@env.dtu.dk
ORCID 0000-0001-5622-7632

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
CV
Loading

Profil

Nøgleord Nanoaffald | Organisk affald | Biogas | livscyklusvurdering | Affaldsbehandling | Affaldskarakterisering | Affaldshåndtering.

Alessio Boldrin er lektor inden for affaldshåndtering og ressourceforvaltning ved Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. Han har en dobbelt M.Sc. i Miljøteknologi (Paduas Universitet og DTU, 2005) og har en Ph.D. i Waste Management (DTU, 2009). Hans postdoc fokuserede på bæredygtighed af produktion af biobrændstoffer fra afgrøder og affald. Tidligere forskningsaktiviteter inkluderede både praktiske og teknologiske aspekter (f.eks affaldskarakterisering, målinger af forurenende luftarter) og metodiske spørgsmål (f.eks LCA modellering, ressourcevurdering). Aktuelle forskningsaktiviteter beskæftiger sig med miljømodellering af integrerede affaldshåndtering og ressourceforvaltningssystemer, biogasproduktion og nanowaste. Siden 2007 har han været medlem af ISWA arbejdsgruppe om biologisk behandling af affald. I 2011 blev han kåret som Top Anmelder af "Waste Management". Han er medforfatter på mere end 35 peer-reviewede ISI artikler. Alessio har været involveret i projekter for danske kommuner, det danske Forskningsråd, Miljøstyrelsen, EU-FP7 og EU-H2020.