Anders Damgaard

Anders Damgaard

Seniorforsker

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygningstorvet

Bygning 115, rum 056

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Affaldsbehandling | livscyklusvurdering | Miljøvurdering af affaldssystemer

DTU Profil

Anders Damgaard (ADAM) forsker i livscyklusvurderings (LCA) modeller til vurdering af komplekse miljøsystemer, især indenfor affaldsområdet. ADAM er specialist i miljøvurdering af affaldssystemer, blandt andet med udvikling af LCA-modellerne EASEWASTE og EASETECH, der kan bruges til analyse af behandling og genanvendelse af affald. EASETECH modellen kan yderligere bruges inden for andre miljøsystemer for eksempel, spildevand, vandforsyning, slam mm.

 

Egen Profil

Seniorforsker i LCA modellering af affaldsteknologier på Institut for Vand & Miljøteknologi DTU. Civilingeniør og PhD fra DTU, PostDoc ved North Carolina State University. Har arbejdet videnskabeligt med affald og affaldsrelaterede problemstillinger i 10 år. Specialist i miljøvurdering af affaldssystemer (bl.a. været hovedansvarlig for den daglige udvikling af LCA-modellerne EASETECH / EASEWASTE), har især arbejdet med modellering af forbrænding, deponering og genanvendelse af husholdningsaffald. Har publiceret 17 internationale tidsskriftsartikler der er citeret mere end 400 gange.

Se profil og cv i DTU Orbit...