Martin Rygaard

Martin Rygaard

Lektor, Kandidatstudieleder

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 128

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord drikkevand | livscyklusvurdering | Vandforsyning | vandkvalitet | sundhed | økonomi | Bæredygtighed

Ansat som lektor i urbane vandsystemer på Institut for vand og miljøteknologi, DTU. Oprindelingt uddannet civilingeniør med speciale i vandressourcer og drikkevandsbehandling. Har skrevet Ph.D.-afhandling om brugen af afsaltet havvand i byers vandforsyning. Beskæftiger mig med tekniske, sociale og økonomiske konsekvenser af at blande forskellige drikkevandskvaliteter i håb om at blive klogere på hvordan optimal og god drikkevandskvalitet kan defineres. I mit daglige arbejde berør jeg problemstillinger omkring afsaltning af havvand og brakke vandressourcer, men interesserer mig også for vandbehandling generelt, herunder blødgøring, genbrug af spildevand (også som drikkevand) og udnyttelse af opsamlet regnvand. Udover en teknisk indsigt i emnerne laver jeg helhedsorienterede analyser af deres stærke og svage sider, hvor teknikkerne blandt andet ses i sammenhæng med miljø, økonomi og sundhed. Har været hovedforfatter på flere rapporter om mulighederne for Københavns fremtidige vandforsyning. Underviser på kurserne Vandforsyning (MSc) og Hydraulik og Miljøteknologi (Dipl.)

Se profil og cv i DTU Orbit...