Jens Sparsø

Jens Sparsø

Professor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Richard Petersens Plads

Bygning 322, rum 127

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 93 00 74
E-mail jspa@dtu.dk
ORCID 0000-0002-0961-9438
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
LoadingText

Profil

Nøgleord Cyber physical systems | Digitale kredsløb | Elektroniske systemer | Computer systemer og computer arkitektur | Integrerede kredsløb (mikroelektronik) | Asynkrone / klokløse kredsløb og systemer

Jens Sparsø er ekspert i design af de hardwareplatforme der anvendes i digitale computerbaserede systemer – dvs. elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, mobiltelefoner, computere og datanet routere. I fagsprog kaldes området “cyber physical systems”.   Hans forskningsmæssige hovedtemaer er: Arkitektur og konstruktion af digitale systemer, integrerede kredsløb, og asynkrone (klokløse) kredsløb. Forskningen har fokus på teknikker der kan reducere systemernes energiforbrug, og på teknikker for sammenkobling af moduler til større systemer, f.eks. ved brug af pakkekoblede teknikker som kendes fra computernetværk og IP-telefoni.

Jens Sparsø er professor ved Institut for Anvendt Matematik og Computer Science (DTU Compute).   Uddannet civilingeniør på DTU i 1981 og blev i 1982 tilknyttet universitetet som adjunkt, siden lektor, docent og nu professor.  Jens Sparsø er blandt andet ansvarlig for DTU’s kurser i digitale systemer, computerarkitektur og design af asynkrone kredsløb. Han har vejledt 15 ph.d. studerende og ca. 90 kandidatspecialer og bachelorprojekter.  

Jens Sparsø er forfatter og medforfatter til mere end 80 videnskabelige artikler og er hovedforfatter på den mest citerede lærebog om design af asynkrone kredsløb. Han har modtaget Radio Parts-prisen (1992), Reinholdt W. Jorck-Prisen (2003) og sammen med Tobias Bjerregaard Best Paper-prisen ved IEEE International Symposium on Asynchronous Circuits and Systems (2005).

Se profil og cv i DTU Orbit...