Mads Peter Sørensen

Mads Peter Sørensen

Professor

DTU COMPUTE
Institut for Matematik og Computer Science

Danmarks Tekniske Universitet

Asmussens Allé

Bygning 303B, rum 001

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 45 88 13 99
E-mail mpso@dtu.dk
ORCID 0000-0003-0820-8722
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
Kurser
Loading

Profil

Jeg arbejder med ikke-lineær dynamik og industriel
matematik. Fokus er på ikke-linære partielle
differentialligninger, solitoner og reaktions-
diffusions problemer. Anvendelserne omfatter
shock-bølger i fluider, ikke-lineær optik,
superledning, blodkoagulations kaskaden og
exciterbare insulin producerende beta celler.

Deltager i BioSim (EU network of excellence),
FTP projektet MECOBS (Matematisk netværk i
modellering, estimation og control af bio-
technologiske systemer) samt innovations-
konsortiet FINST (Center for funktionelle
materialer med indlejrede nano- og mikro-
strukturer) med 4 deltagende firmaer.