LoadingText

DTU Nyheder

2020
Danida kursister på besøg hos BIOFOS som et led i kurset
03 APR

Internationalt Danida kursus måtte afsluttes som fjernundervisning

Kursus i dansk ekspertise inden for vandhåndtering måtte ændres til fjernundervisning på tre kontinenter, da deltagerne blev nødt til at rejse hjem kort før afslutningen på grund af nedlukningen af Danmark.  

Spildevand og vandafledning Vandforsyning
2017
Vand ned i afløb
03 OKT

Ny lovgivning om regnvand er nødvendig

Stadig flere skybrud og øgede mængder af nedbør betyder, at regnvand mange steder bliver ledt urenset ud i søer og åer. For at beskytte vores vandmiljø er det nødvendigt at stille krav til renheden af regnvandet. DTU står i spidsen for et projekt, der skal danne grundlag for anbefalinger...

Miljø og forurening Bioteknologi og biokemi