Per Lundahl Thomsen

Per Lundahl Thomsen

Chefkonsulent

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Innovation og Forskningsbaserede rådgivning

Danmarks Tekniske Universitet

Centrifugevej

Bygning 356, rum 010

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 45 25 97 01
E-mail plt@space.dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord

Jeg har igennem mere end 25 år arbejdet med system engineering, projekt management og forret­ningsudvikling til rumfart i nationalt og internationalt regi. Jeg har i den forbindelse et omfat­tende netværk til netop denne branche. Netværket strækker sig til både i offentlige instanser, universi­teter og til industrien. SpecieIt er det nok samarbejdet med rumindustrien i danmark, som har været en af de røde tråde i mit karriereforløb, men naturligvis også et langt og solidt projektsamarbejde med DTU på tværs af in­stitutter og på alle niveauer. lgennem det meste af min karriere har jeg bestræbt mig på at bringe videnskab og teknologisk udvik­ling sammen. Jeg har, på trods af svære teknologiske, økonomiske og organisatoriske grænsebetingelser, formået at lede store internationale projektteams frem til fungerende og pålidelige løsninger. Projekter og løsninger­ som har bidraget til øget viden, undervisning og eksport inden for rumområdet og til øget sam­arbejde imellem myndigheder, universiteter og erhvervsliv. Disse udfordringer har over årene givet mig et solidt indblik i forskellige teknologiske discipliner, både inden for udvikling, implementering og test af pålidelig og robust elektronik. materialeteknologi, robuste mekaniske systemer, automation, pålidelig embedded og højre niveau software mv.

Se profil og cv i DTU Orbit...