DTU Fysik
DTU Nutech
Finn Jørgensen

Finn Jørgensen

Forskningstekniker

Center for Nukleare Teknologier

Nutech STR Strålingsinstrumenter

Danmarks Tekniske Universitet

Frederiksborgvej 399

Bygning 201, rum S04

4000 Roskilde

Få tilsendt vCard på e-mail.