Bodil Hamborg Jensen

Bodil Hamborg Jensen

Seniorrådgiver

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Gruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 006

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 35 88 74 48
E-mail bhje@food.dtu.dk
ORCID 0000-0002-2001-814X
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Fastsættelse af grænseværdier for pesticider | Indtagsberegninger og risikovurdering | Vurdering af kumulativt indtag af pesticider

Jeg arbejder med at fastsætte grænseværdier for pesticidrester i fødevarer, indtagsberegninger og risikovurdering af foreslåede grænseværdier. Jeg udfører rådgivning og myndighedsbetjening primært til Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen. Arbejdet omfatter deltagelse i EU møder i den stående komite for fødevarer og dyrevelfærd, Codex-møder og ekspertmøder på specifikke områder i EU og EFSA, f.eks. modeller for indtagsberegninger.

Danmark er rapporter medlemsland for et antal pesticider, i den forbindelse har jeg for nogle af disse pesticider udarbejdet afsnittene om restkoncentrationer og den analytiske del. Dette arbejde omfatter vurdering og evaluering af en omfattende datamængde.

I risikovurderingen af foreslåede grænseværdier vurderes grænseværdien både i forhold til kronisk og akut effekt, dvs. ADI og ARfD. Indtaget beregnes normalt med deterministiske modeller, men kan også gøres ved probabilistisk modellering. Særlig til kumulativ vurdering af indtaget af stoffer med samme virkningsmekanisme er probabilistisk modellering velegnet, og mit arbejde omfatter derfor udvikling af probabilistiske modeller hertil.

Jeg deltager endvidere i et forskningsprojekt med hormonforstyrrende stoffer, hvor eventuelle kombinationseffekter af forskellige pesticider undersøges. Derudover er jeg involveret i et EU projekt, hvor det undersøges, hvorvidt metaller akkumuleres i afgrøder, når disse dyrkes i tungmetalholdigt spildevand. Risikoen ved anvendelse afgrøderne til konsum vurderes.

Se profil og cv i DTU Orbit...