Lars Erik Larsen

Lars Erik Larsen

Professor

DTU VETERINÆRINSTITUTTET
Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik & Beredskab – Virologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 240

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Mobil
Fax 35 88 63 40
E-mail lael@vet.dtu.dk
ORCID 0000-0003-0730-5555

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Projekter rss feed

Redskaber til kontrol af virusinfektioner i danske svin

Larsen, Lars Erik; Kvisgaard, Lise Kirstine; Kristensen, Charlotte Sonne
External organisations: Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Type: Research    |     Projektstatus: Active

2019-2019

Animal Influenza Viruses - Impacts of influenza virus in Danish swine herds

Ryt-Hansen, Pia; Larsen, Lars Erik; Krog, Jesper Schak; Larsen, Inge; Sonne Kristensen, Charlotte; Jungersen, Gregers; Baekbo, Poul; Harder, Timm Clemens Superv.: Larsen, Inge; Sonne Kristensen, Charlotte
Examiner: Baekbo, Poul; Harder, Timm Clemens

Type: PhD    |     Projektstatus: Finished

2016-2019

Diagnostic methods for veterinary pathogens

Goecke, Nicole Bakkegård; Larsen, Lars Erik; Skovgaard, Kerstin; Bøtner, Anette; Simon, Gaëlle; Salicio, Susanna Cirera; Hjulsager, Charlotte Kristiane Examiner: Simon, Gaëlle; Salicio, Susanna Cirera

Type: PhD    |     Projektstatus: Finished

2014-2018

Molecular biology of foot-and-mouth disease virus

Kjær, Jonas; Larsen, Lars Erik; Bukh, Jens; Ryan, Martin Denis; Belsham, Graham; Rasmussen, Thomas Bruun Examiner: Bukh, Jens; Ryan, Martin Denis

Type: PhD    |     Projektstatus: Finished

2014-2018

Lab-on-chip system for virus detection in water

Kirkegaard, Julie; Rozlosnik, Noemi; Larsen, Lars Erik; Svendsen, Winnie Edith; Emnéus, Jenny; Heegaard, Niels H.H.; Merkoçi, Arben Examiner: Heegaard, Niels H.H.; Merkoçi, Arben

Type: PhD    |     Projektstatus: Finished

2013-2017

Functional analysis of replication determinants in classical swine fever virus

Hadsbjerg, Johanne; Larsen, Lars Erik; Becher, Paul ; Knudsen, Charlotte Rohde; Belsham, Graham; Rasmussen, Thomas Bruun Examiner: Becher, Paul ; Knudsen, Charlotte Rohde

Type: PhD    |     Projektstatus: Finished

2013-2017