Lene Duedahl-Olesen

Lene Duedahl-Olesen

Lektor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Kemisk Fødevareanalyse

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 110

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
Fax 35 88 74 48
E-mail lduo@food.dtu.dk
ORCID 0000-0002-3162-0101
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Kemiske fødevareforureninger | Procesforureninger | PAH - Polycykliske Aromatiske Hydrocarboner | Benzo[a]pyren

Jeg forsker og rådgiver om kemiske forureninger i fødevarer. Fødevarerforureninger kan tilføres fødevarer via miljøet, de såkaldte miljøforureninger, eller de kan tilføres via forarbejdning og produktion af fødevaren, de såkaldte procesforureninger.

Mit hovedområde er polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH), der findes som miljøforureninger f.eks. på afgrøder nær trafikerede områder eller i vandmiljøet. PAH dannes ved forbrænding af f.eks. træ, anvender man denne røg til røgning eller tørring af fødevarer, kan PAH’erne sætte sig på overfladen af det forarbejdede produkt.

Analysen af PAH i fødevarer inkluderer en fedtekstraktion med en efterfølgende oprensning og GC-MS detektion af stofferne. Flere PAH’er er kræftfremkaldende, og man ønsker derfor, at kortlægge indholdet samt undersøge forhold, der kan minimere indholdet i fødevarerne.

Jeg arbejder også med myndighedsbetjening indenfor området, hvilket inkluderer rådgivning af Fødevarestyrelsen samt projektledelse af kortlægnings og kontrolprojekter for indhold af blandt andet PAH i fødevarer.

Se profil og cv i DTU Orbit...