Tine Hald

Tine Hald

Professor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Afdelingen for Global Overvågning
Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 102

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Epidemiologi | Smittekilderegnskab | Risikovurdering | Overvågning | Zoonoser | Salmonella

Jeg leder en forskningsgruppe bestående af 8 forskere.

   

Forskningsområdet er epidemiologi, overvågning og kontrol af fødevarebårne zoonoser inklusiv antibiotikaresistente bakterier i hele fødevareproduktionskæden.

 

Forskningsaktiviteterne er koncentreret om planlægning og gennemførelse af kvantitative risikovurderinger, tidsserie- og geografiske analyser, risikofaktor studier og udvikling af nye metoder til brug for kvantitativ risikovurdering og i smittekilderegnskaber.

 

Gruppen er ansvarlig for udarbejdelse af det årlige salmonella smittekilderegnskab . Et af mine hovedansvarsområder er at yde forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale fødevare- og sundhedsmyndigheder og organisationer, herunder WHO og EFSA.

 

Endelig vejleder jeg PhD studerende og underviser kandidatstuderende. 

Se profil og cv i DTU Orbit...