Vibeke Frøkjær Jensen

Vibeke Frøkjær Jensen

Forsker

DTU SUNDHEDSTEKNOLOGI
Institut for Sundhedsteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 239

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
E-mail vfje@dtu.dk
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Aktiviteter
DTU nyheder
Loading

Profil

Nøgleord Sygdomsovervågning | registerforskning | Big Data | kvantitativ genetik | Resistensepidemiologi | Farmakoepidemiologi

Jeg er ansat som forsker i Big Data og mine hovedkompetencer er håndtering, validering, kvalitetssikring og udnyttelse af store databaser og epidemiologisk registerforskning. Jeg bidrager til resten af forskningsgruppen med optimering og udnyttelse data grundlaget for epidemiologisk registerforskning og modellering. Også i forhold til antibiotikaresistens-forskningen på DTU-Vet bidrager jeg til en række forskningsprojekter.

Jeg har endvidere kompetencer på seniorforskerniveau i resistens- og farmako-epidemiologi. Jeg har især arbejdet med resistensepidemiologi og fungeret som national ekspert vedr. VetStat, og udviklet state-of-the-art metoder for benchmarking og monitorering af antibiotikaforbrug til husdyr, som anvendes internationalt; som seniorforsker i resistens-epidemiologi på DTU-Food har jeg tidligere rådgivet Fødevarestyrelsen i udvikling af Gul Kort og internationalt har hun fungeret som rådgiver for bl.a. ESVAC projektet [1] og metoder i overvågning af antibiotikaforbrug under EFSA [2].

Endelig har jeg kompetencer i kvantitativ genetik (fra min ph.d.) uddannelse og er bl.a speciale censor på KU-sund i husdyrgenetik.

Jeg har siden 2015 været ansat på projekt Sygdomsdatabaser, på en særbevilling under Fødevarestyrelsen. Formålet med projektet er dels at skabe et løbende overblik over laboratoriedata fra både DTU Vet og private aktører; dels at gennemføre epidemiologisk registerforskning, baseret på sygdomsdatabaserne og relaterede databaser og rådgive Fødevarestyrelsen med henblik på håndtering af endemiske sygdomme og antibiotikaresistens. I 2015-2017 har det resulteret i en række rapporter, notater og publikationer [3-19]

Som eksempel på planlagte forskningsprojekter, som også er centrale i myndighedsbetjeningen, er et løbende projekt vedr. risikofaktorer for flokbehandling mod smågrisediarre, og et planlagt projekt for 2018, vedr. effekterne af Gul Kort på besætningsniveau.

Referencer

 1. Trends in the sales of veterinary antimicrobial agents in nine European countries. Reporting period: 2005-2009. Report, European Medicine Agency 2011. www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2011/09/WC500112309.pdf
 2. Technical specifications for the analysis and reporting of data on AMR in the EU Summary Report. Scientific report of EFSA. EFSA Journal 2012;10(2):2587 [53 pp.].
 3. Årsrapport 2016. Laboratorieundersøgelser af materiale fra SVIN på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup. www.vet.dtu.dk/Raadgivning/Aarsrapporter
 4. Årsrapport 2016. Laboratorieundersøgelser af materiale fra KVÆG på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup. www.vet.dtu.dk/Raadgivning/Aarsrapporter

Notater til Fødevarestyrelsen i relation til myndighedsbetjeningen, 2016-2017:

 1. Notat til FVST. Vedr. Forespørgsel vedr. zink, antibiotikaforbrug og dødelighed. Af Frank Aarestrup, Anette Boklund, Vibeke Frøkjær Jensen, Tariq Halasa, Nils Toft, Karl Pedersen. 17. november 2016
 2. Notat til FVST. Vedr. eventuel sammenhæng mellem forbruget af lægemiddelzink og forbruget af antibiotika i svineproduktionen. Af Nils Toft, Anna Camilla Birkegård, Vibeke Frøkjær Jensen (DTU-Vet). Birgitte Borck, Flemming Bager (DTU-Food). 28. marts 2017
 3. Notat til FVST. Vedr. antibiotikavalg ved smågrisediarre med blandingsinfektioner, prioriteret efter effekt. Af Sven Erik Lind Jorsal, Vibeke Frøkjær Jensen, 20. Februar 2017.
 4. Notat til FVST. Forundersøgelse vedr. validitet af antal svin registreret i CHR. Af Vibeke Frøkjær Jensen, Camilla Birkegård og Nils Toft. 19. januar 2017
 5. Notat til FVST. Vedr. Validitet af antal svin registreret i CHR – II. Af Vibeke Frøkjær Jensen, Anna Camilla Birkegård. 15. september 2017.11.15
 6. Notat til FVST. Vedr. projekt sygdomsdatabase / Databasevalidering (krydsvalidering).

  Fra Anna Camilla Birkegård, Vibeke Frøkjær Jensen og Nils Toft 7. november 2017.

Peer reviewed publikationer (første forfatter) i 2015-2017:

 1. Jensen VF, Sommer HM, Struve T, Clausen J, Chriél M. A cross-sectional field study on potential associations between feed quality measures and usage of antimicrobials in commercial mink (Neovison vison). Prev Vet Med. 2017 Aug 1;143:54-60
 2. Jensen VF, Jorsal SL, Toft N. A cross-sectional study of oral antibacterial treatment patterns in relation to specific diarrhoeal pathogens in weaner pigs. Vet Microbiol. 2017 May;203:18-27.
 3. Jensen VF, Sommer HM, Struve T, Clausen J, Chriél M. Factors associated with usage of antimicrobials in commercial mink (Neovison vison) production in Denmark. Prev Vet Med. 2016 Apr 1;126:170-82.
 4. (delt 1. forfatterskab) Andersen VD, Jensen VF, Vigre H, Andreasen M, Agersø Y. The use of third and fourth generation cephalosporins affects the occurrence of extended-spectrum cephalosporinase-producing Escherichia coli in Danish pig herds. Vet J. 2015 Jun;204(3):345-50.

Peer-reviewed publikationer (medforfatter) 2016-2017:

 1. Birkegård AC, Andersen VD, Halasa T, Jensen VF, Toft N, Vigre H. Computional algorithm for lifetime exposure to antimicrobials in pigs using register data-The LEA algorithm. Prev Vet Med. 2017 Oct 1;146:173-180.
 2. Nikolaisen NK, Lassen DCK, Chriél M, Larsen G, Jensen VF, Pedersen K. Antimicrobial resistance among pathogenic bacteria from mink (Neovison vison) in  Denmark. Acta Vet Scand. 2017 Sep 13;59(1):60.
 3. Birch JM, Agger JF, Dahlin C, Jensen VF, Hammer AS, Struve T, Jensen HE. Risk  factors associated with diarrhea in Danish commercial mink (Neovison vison) during the pre-weaning period. Acta Vet Scand. 2017 Jun 29;59(1):43.