Helle Bisgaard Korsgaard

Helle Bisgaard Korsgaard

Specialkonsulent

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 015

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
Fax 35 88 70 28
E-mail hkor@food.dtu.dk
ORCID 0000-0001-9257-9889
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Antibiotikaresistens, overvågning | Fødevarebårne zoonoser | Risikorangering | Mikrobiel fødevaresikkerhed | Risikovurderinger | Sygdomsbyrde

Jeg arbejder med mikrobiologisk fødevaresikkerhed, herunder forekomst, spredning og kontrol af fødevarebårne patogener, antibiotika resistens og sygdoms byrde.

Mine hovedopgaver er at samle, validere og analysere data fra danske og internationale overvågningsprogrammer og forskningsprojekter, samt udarbejde dataopgørelser, rapporter og risikovurderinger til Fødevarestyrelsen (FVST) og den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Jeg har en særlig interesse i at udvikle excel-baserede værktøjer til risikovurdering, risikorangering og risiko håndterings formål. Jeg er datamanager og redaktør af DANMAP rapporten - Use of antimicrobial agents and the occurrence of resistance in bacteria from food, animals and humans in Denmark; ansvarlig for rapportering af de danske data fra overvågningen af antibiotika resistens til EFSA; DTU projektleder for case-by-case risikovurderingerne, som er den del af det nationale kontrol program for intensiveret kontrol af Salmonella and Campylobacter i ferskkød; den danske repræsentant i EFSAs Emerging Risks Exchange Network og Network for Zoonoses Monitoring Data vedrørende antibiotika resistens.

Se profil og cv i DTU Orbit...