Jens Hinge Andersen

Jens Hinge Andersen

Emeritus, seniorforsker

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Gruppen for Kemisk Risikovurdering og GMO

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 005

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Veterinære lægemidler | Restindhold i biologisk materiale | Kontrolstrategier for restindhold i fødevarer | LC/MS-MS og LC/TOF | Antibiotika | Pesticider | Kvalitetssikring af kemiske analyser | Laboratoriedatasystemer

Veterinære lægemidler og pesticider er eksempler på stoffer, der bruges i fødevarerproduktionen for at kontrollere sygdomme og skadedyr og for at regulere væksten. Lægemidler og pesticider skal være godkendte, før de må anvendes for at undgå uacceptabel risiko for forbrugeren. Forskningsgruppen for restindhold har som kerneaktivitet at udvikle og validere kvantitative analysemetoder for lægemiddel- og pesticidrester i fødevarer, foder og andre biologiske matricer. Metoderne bruges i de nationale overvågningsprogrammer, der gennemføres af Fødevarestyrelsen og i de forskningsprojekter, som gruppen deltager i.

 Se profil og cv i DTU Orbit...