Tejs Vegge

Tejs Vegge

Professor, Sektionsleder

DTU ENERGI
Institut for Energikonvertering og -lagring

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej

Bygning 301, rum 113

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord computational materials design | kinetik på atomarskala | elektrokemi og -katalyse | materialer til energikonvertering og -lagring | Materialer til lagring af brint og ammoniak | Batterier | tæthedsfunktionalteori

Sektionsleder for Modellering og materialer på atomar skala

Forskningsområde: Integrerede computersimuleringer og eksperimentelt design og karakterisering af nye materialer til energilagring og konvertering:

 • Tæthedsfunktionalteori (DFT) baseret design af nye materialer til energilagring og konvertering vha. modelstrukturer, predictors og genetiske algoritmer  
 • Molekyl, ion, defekt og elektronisk transport i energimaterialer fra integrerede ab initio rate beregninger og in situ spredningsteknikker
 • Elektrode og elektrolytmaterialer til metal-luft, Li/Na-ion og flow batterier
 • Materialer til elektrokemisk produktion og lagring af ammoniak
 • Materialer til brintlagring, membraner og elektrolytter
 • Nanopartikel (elektro)katalysatorer til bæredygtig produktion af syntetiske brændstoffer
 • Database og multiskalametoder til ’computational materials design’

Publikationsliste: se Research ID A-9419-2011 eller ORCID 0000-0002-1484-0284 

Større forskningsprojekter:

 • ​SALBAGE: Sulfur-Aluminium Battery with Advanced Polymeric Gel Electrolytes (EU Horizon 2020, FET Open, 2017-2020)
 • ORBATS: Organic Redox Flow Battery Systems  (Innovation Fund Denmark, 2017-2020)
 • LiRichFCC: A new class of powerful materials for electrochemical energy storage: Lithium-rich oxyfluorides with cubic dense packing (EU Horizon 2020, FET Open, 2016-2019)
 • Villum Anniversary Grant: The Villum Center for the Science of Sustainable Fuels and Chemicals (The Velux Foundations, 2016-2024)
 • ZAS: Zinc Air Secondary innovative nanotech based batteries for efficient energy storage (EU Horizon 2020, NMP 13, 2015-2018)
 • NonPrecious: Initiative Towards Non-Precious Metal Polymer Fuel Cells  (Innovation Fund Denmark, 2015-2018)

Se profil og cv i DTU Orbit...