Ioannis S. Chronakis

Ioannis S. Chronakis

Professor MSO

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Forskningsgruppen for Fødevareproduktionsteknologi
Forskningsgruppen for Nanobiovidenskab

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 202, rum 6250

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
Fax 45 93 96 00
E-mail ioach@food.dtu.dk
ORCID 0000-0001-8339-3564
Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord Elektro-spinning | Nanostrukturer | Bio-makromolekyler | Reologi

Forskningsområder:

Bio-makromolekylær nanoteknologi - funktionelle elektrospundne nano-mikrostrukturer:
Forskningen er koncentreret om disses udvikling og anvendelsesmuligheder indenfor områder som fødevarer, bio-ingeniørvidenskab (f.eks. vævsfremstilling), bio-lægemidler, bio-sensorer, filtre, membraner og elektronik.

Nanostrukturer med molekylært aftryk til bio-medicinsk og bio-sensorisk anvendelse:
Med molekylær prægning stræber vi efter at indtroducere skræddersyede aktive steder i nanostrukturer. Molekylær prægning er et magtfuldt værktøj, som genererer materialer, som selektivt kan binde et målmolekyle, og som kan bruges som genkendelseselementer i bio-efterligninger (i samarbejde med Lund Universitet).

Bio-makromolekylers strukturelle og funktionelle egenskaber i fødevarer: Bio-polymerer (hydrokolloider) og amphifile stoffer (surfactanter/ lipider/proteiner) samt systemer af biologisk betydning:
Reologiske egenskaber, sammenhæng mellem strukturegenskaber, selvsamling, faseopførsel, mikrostrukturer, fysiokemiske og thermodynamiske egenskaber, interaktioner på kolloidalniveau, samt kontrol af disse.

Funktionelle fødevarers og bio-makromolekylære systemers teknologi (væsker, geler og fibre):
Målet er at udvikle den nødvendige teknologi til transformation af udvalgte bio-makromolekyler til avancerede systemer med en række applikationsmuligheder indenfor fødevarer og bio-ingeniørvidenskab.

 Se profil og cv i DTU Orbit...