LoadingText

Profil

Nøgleord

Lektor i Ulineær Optik og Biofotonik sektionen, DTU Fotonik, og team leader for Ultrahurtig Ulineær Optik delen.
Min forskning har rod i komplekse systemer, ikke-lineær dynamik og hvordan man matematisk og numerisk modellerer sådanne fænomener. Jeg er specialist i ikke-lineær optik, især i:
-rumtidsdynamik, selvorganisering af lys (mønsterdannelse), optiske solitoner (dvs. bølger der eksisterer som en balance mellem spredende og samlende kræfter) både i tid og rum, og kavitetssolitoner
-kvantestøj i optik, rumlige og tidslige kvantekorrelationer i ikke-lineære optiske processer, beskrivelsen af kvantestøj vha. computersimuleringer
-frekvenskonvertering af laserlys, parametriske processer, anden-harmonisk generering
-fotoniske krystalfibre, fiberoptik
-femtosekundpulsers udbredelse i dispersive og ikke-lineære materialer, puls-komprimering af femtosekundpulser (specielt vha. soliton-vekselvirkning)
-parallelprogrammering på computerclusters, videnskabelige computerberegninger, modellering af ultra-korte femtosekundpulser

Kort CV komplet publikationsliste
Ultrafast Nonlinear Optics gruppeFemto-VINIR projekt
Researcher ID Google stats

Se profil og cv i DTU Orbit...