Karin Hammer

Karin Hammer

Professor emeritus

DTU BIOENGINEERING
Institut for Bioteknologi og Biomedicin

Danmarks Tekniske Universitet

Søltofts Plads

Bygning 221, rum 208

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 88 26 60
E-mail kha@bio.dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Loading

Profil

Karin Hammer forsker i virus der angriber bakterier. Disse virus, der kaldes bakteriofager eller forkortet ”fager”, er en potentiel fare for bakterier, idet den ene type fager altid vil dræbe bakterien mens den anden – de temperate fager, kan vælge om de dræber bakterien eller inficerer bakterien uden at ødelægge dens fortsatte vækst og dermed bliver fagens arvemateriale opformeret når bakterien deler sig. Disse fager frembyder derfor meget interessante måder at regulere deres genudtryk på som undersøges i DTU-gruppen.

Fagernes evne til at dræbe bakterierne er stadig et problem for mejeriindustrien, der anvender  mælkesyrebakterier til produktionen af f.eks ost. Vi forsker derfor i de mekanismer der kan gøre en bakterie resistent til fagangreb. Omvendt kan fager også anvendes til bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier som er blevet resistente til mange antibiotika- det kaldes fagterapi. Her er det vigtigt at vide hvorledes man undgår at bakterien bliver resistent til fagerne.

Fager kan overføre gener fra en bakterie til en anden i naturen. Viden om faginfektion og spredning er derfor meget vigtig. Det har endvidere vist sig, at de sygdomsfremkaldende bakterier ofte indeholder flere temperate fager indsat på deres genom samt at disse fager indeholder gener der netop gør bakterien mere sygdomsfremkaldende end dens slægtning uden fag.