Malene Kirstine Holst

Malene Kirstine Holst

Konst. direktør

DTU ENGINEERING TECHNOLOGY
Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Danmarks Tekniske Universitet

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup, rum F1.01

2750 Ballerup

Mobil
E-mail malho@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.