Solbritt Christiansen

Solbritt Christiansen

Lektor, Civ ing

DTU ENGINEERING TECHNOLOGY
Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik

Mobilitet, miljø og infrastruktur

Danmarks Tekniske Universitet

Lautrupvang 15

Bygning Ballerup, rum S2.44

2750 Ballerup

Mobil
E-mail solb@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Kurser
Nyheder
LoadingText

Profil

Nøgleord

Faglighed

 • Forsyning og miljø: vandforsyning, afløbssystemer, jord- og grundvandsforurening, affaldsplanlægning
 • Studieplanlægning

Undervisningsaktiviteter

 • Undervisning i obligatoriske kurser, tilvalgskurser, semesterprojekter og diplomingeniørprojekter
 • Vandindvinding, vandværker, vandforsyning
 • Afløbssystemer, bygværker, klimatilpasning, skybrudssikring
 • Jord- og grundvandsforurening, afværge
 • Miljøopgaver i udviklingslande og udlandet

Innovationsaktiviteter

 • Klimatilpasning
 • Klimatilpasning i samarbejde med virksomheder
 • Grønne tage og vægge, opbygning af 'Laboratorium for grønne tage'

Erhvervserfaring.

 • Rådgivende ingeniør
 • Internt miljøstyringsarbejde

Frivilligt arbejde

 • Organisationsarbejde med børn og unge i Danmark og Europa
 • Organisationsudvikling, også i internationalt perspektiv
 • Holdningsarbejde
 • Repræsentant for Danmark ved FN-forhandlinger
 • Modtager af Agnes og Betzy prisen

 

Se profil og cv i DTU Orbit...