Peter Lindquist Henriksen

Peter Lindquist Henriksen

Ph.d.-studerende

DTU SPACE
Institut for Rumforskning og Rumteknologi

Astrofysik og atmosfærefysik

Danmarks Tekniske Universitet

Elektrovej

Bygning 327, rum 209

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.
Fax 45 25 95 75
E-mail plihen@space.dtu.dk
ORCID 0000-0002-5903-1878

Få tilsendt vCard på e-mail.