Astri Bjørnetun Haugen

Astri Bjørnetun Haugen

Lektor

DTU ENERGI
Institut for Energikonvertering og -lagring

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej

Bygning 301, rum 153

2800 Kgs. Lyngby

Mobil
E-mail ahua@dtu.dk

Få tilsendt vCard på e-mail.