Adgangskvotienter - tal fra optagelsen 2016-2020

Se adgangskvotienterne fra de seneste fem års optagelser på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger.

En adgangskvotient er eksamensgennemsnittet på den sidst optagne på en given uddannelse i kvote 1. Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning og kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af udbudte studiepladser, antallet af ansøgere samt ansøgernes niveau.

Adgangskvotienten må ikke forveksles med et adgangskrav.

Adgangskvotienter ved sommeroptagelsen

Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's diplomingeniør- og bachelorretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.

Diplomingeniør

                   
   2020    2019    2018    2017    2016  
  Kvote 1  Standby   Kvote 1 Standby  Kvote 1   Standby  Kvote 1  Standby  Kvote 1 Standby 
Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidligere Arktisk Teknologi) Alle optaget   -  Alle optaget  - Alle optaget  Alle optaget  6,3 Alle optaget 
Byggeri og Infrastruktur  Alle optaget  5,4 Alle optaget   5,5  Alle optaget Alle optaget  5,1 4,1 
Bygningsdesign
           
 6,7   3,0   7,8  6,3  8,3  7,3  6,3 Alle optaget  8,5 8,0 
Eksport og Teknologi  Alle optaget  5,3  Alle optaget  5,5  Alle optaget  5,3  3,1  5,0 3,8 
Elektrisk Energiteknologi  Alle optaget  - Alle optaget   -  5,1  Alle optaget   5,3 Alle optaget  6,3 3,4 

Elektroteknologi

 4,3 Alle optaget  4,3 Alle optaget  Alle optaget Alle optaget  4,1 Alle optaget  7,0 5,1 
Fiskeriteknologi*
 Alle optaget  - Alle optaget   -  -  -
Fødevaresikkerhed og - kvalitet (tidl. Fødevareanalyse)  Alle optaget  6,0 Alle optaget   5,5 Alle optaget Alle optaget  5,9 5,4 

IT og Økonomi

 6,9  4,5  7,6  7,0  8,0  7,6  6,9 Alle optaget  8,5 7,4 
IT-elektronik  4,7  Alle optaget  6,8   5,2  7,2  6,2  7,3  6,0  6,6 6,2
Kemi- og Bioteknik 
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)
 Alle optaget  3,4 Alle optaget Alle optaget  -  6,3 Alle optaget  6,2  4,6
Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og Økonomi (kemi))   Alle optaget  6,8 Alle optaget Alle optaget  -  7,6 Alle optaget 5,5  5,1
 Maskinteknik  Alle optaget Alle optaget  - Alle optaget Alle optaget  6,5 Alle optaget
Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport)  4,5  Alle optaget Alle optaget Alle optaget Alle optaget Alle optaget Alle optaget
Proces og Innovation  6,5  Alle optaget   7,7  5,4   8,5 6,9   7,1 4,3   8,2 7,3 
Produktion  Alle optaget  6,4  4,1  5,4 Alle optaget  6,4 Alle optaget  6,3 4,6
Softwareteknologi  6,2  3,0   8,3  7,2  7,8  7,5  7,9  7,1  7,1 5,7
Sundhedsteknologi   7,1 Alle optaget   6,7  3,8  6,5  6,2  5,5 Alle optaget  5,6 3,7 

*Uddannelsen blev udbudt første gang september 2019

 

Bachelor

   
 2020   2019 2018 2017 2016
Kvote 1  Standby  Kvote 1 Standby Kvote 1 Standby Kvote 1 Standby Kvote 1 Standby
Bioteknologi* 8,2 Alle optaget 8,7 7,3 8,7 7,6 9,7 7,0 9,2 8,1
Byggeteknologi 5,8 Alle optaget  7,8 Alle optaget 8,3 7,7 7,7 Alle optaget 8,7 5,8
Bæredygtig Energidesign (første optag i 2018) Alle optaget 9,5 9.1 9,4 8,4 - - - -
Bygningsdesign 8,3 7,2 8,3 7,1 8,6 7,6 8,3 7,1 7,7 6,7
Cyberteknologi (tidligere Netværksteknologi og IT) Alle optaget 6,3  4,3  6,4  6,0  5,7  Alle optaget  6,6  5,9 

Design og Innovation

8,3 6,2  9,1 8,0 9,7 9,2 9,6 8,7 9,1 7,3

Elektroteknologi

7,0  Alle optaget  8,6 6,8 7,9 5,8 9,1 7,6 8,8 7,9
Fysik og Nanoteknologi Alle optaget  Alle optaget - 9,6 8,4 8,7 4,6 8,9 7,5
General Engineering (første optag i 2016) 7,7  Alle optaget  7,8 Alle optaget Alle optaget Alle optaget 10,3 6 10,8 9,8
Geofysik og Rumteknologi Alle optaget  7,0 Alle optaget 6,0 Alle optaget 8,1 6,4 8,5 6,1
Kemi og Teknologi 8,4  Alle optaget  8,7 7,3 9,6 7,6 9,1 Alle optaget 9,0 8,3
Kunstig Intelligens og Data (første optag i 2018) 8,8  Alle optaget  10,9 10,7 10,9 10,1 - - - -
Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (første optag i 2016)* 8,7  Alle optaget  9,3 7,3 9,4 9,1 9,0 7,9 8,3 7,7
Matematik og Teknologi 8,1  Alle optaget  9,2 Alle optaget 9,6 9,1 9,9 8,3 9,2 8,3

Medicin og Teknologi

8,9  8,2  9,8 9,6 9,3 9,0 9,4 8,4 9,2 7,9
Produktion og Konstruktion

7,8  5,9  8,2 6,0 7,9 Alle optaget 8,8 5,3 8,9 6,5

Softwareteknologi

7,6  Alle optaget  9,3 8,8 9,6 8,7 9,4 8,6 9,1 8,1
Strategisk Analyse og Systemdesign Alle optaget  8,3 7,3 7,3 6,2 Alle optaget - 9,6 9,0
Teknisk Biomedicin* 8,6  Alle optaget  9,2 8,7 9,8 8,7 8,8 7,7 7,6 Alle optaget
Vand, Bioressourcer og Miljømanagement 4,7  Alle optaget  7,9 Alle optaget 7,7 Alle optaget 8,6 Alle optaget 7,8 6,2

*Fra sommeroptaget 2021 er uddannelserne Bioteknologi, Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering samt Teknisk Biomedicin lagt sammen til uddannelsen Life Science og Teknologi.

Adgangskvotienter ved vinteroptagelsen (kun diplomingeniørretninger)

Tabellen viser tallene fra vinteroptagelsen 2015/2016 - 2019/2020 på DTU's diplomingeniørretninger. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Diplomingeniør

         
 2020/2021 2019/2020   2018/2019  2017/2018  2016/2017
 Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1
Byggeri og Infrastruktur
(tidl. Bygning)
Alle optaget  Alle optaget  5,0  4,0  4,2
Eksport og Teknologi Alle optaget Alle optaget Alle optaget  Alle optaget  4,3

Elektroteknologi

Alle optaget 4,2 Alle optaget  6,0  5,8

Kemi- og Bioteknik
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)

5,2 4,3 Alle optaget  4,1  6,6
Maskinteknik Alle optaget Alle optaget Alle optaget  Alle optaget  5,1
Produktion Alle optaget Alle optaget Alle optaget  Alle optaget  4,2

Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen