Adgangskursister

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er kun adgangsgivende i kvote 2, og du bliver derfor kun vurderet i kvote 2 til både diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU. Det gælder også, hvis du har taget dit adgangskursus et andet sted end på DTU Adgangskursus. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12 til sommeroptaget og den 15. oktober til vinteroptaget.

Sådan søger du

Til sommeroptaget søger du igennem www.optagelse.dk.

Til vinteroptagelsen søger du via UnistartDTU, som åbner den 1. oktober.

Når du søger om optagelse på en diplomingeniøruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver du vurderet i en adskilt kvote 2-gruppe. I denne gruppe er du kun i konkurrence med andre adgangskursister.

25 procent af alle pladserne på diplomingeniøruddannelserne er forbeholdt adgangskursister.

Alle kvote 2-ansøgere skal medsende en motiveret ansøgning samt anden relevant kvote 2-dokumentation.

Læs mere om ansøgning og optagelse igennem kvote 2.

Hvis du skal til re- eller sygeeksamen ved sommeroptagelsen

Dit adgangskursus skal være afsluttet senest den 5. juli, for at du kan komme i betragtning til en studieplads i sommeroptaget.

Hvis du skal til re-eksamen, bliver du nødt til at lukke dit bevis inden den 5. juli, og herefter supplere i det fag du mangler (hvis faget er et af de specifikke adgangskrav) i løbet af sommeren.

Hvis du skal til sygeeksamen, kan du derimod godt søge om optagelse, selv om dit bevis ikke er lukket den 5. juli. Hvis DTU kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen, og at eksamen er bestået før den 1. september.

Hvis du afslutter dit adgangskursus i januar eller skal til re- og sygeeksamen ved vinteroptagelsen

Hvis du afslutter dit adgangskursus til ingeniøruddannelserne i januar måned, kan du godt søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen.

Hvis du afslutter dit adgangskursus i januar og skal til re- eller sygeeksamen, vil du også blive vurderet til optag til vinteroptagelsen. Hvis du bliver tilbudt en plads, vil den være betinget af, at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Det gælder dog kun, hvis du har bestået din re- eller sygeeksamen inden 1.  februar.

Læs mere om DTU Adgangskursus

FAQ


1. Er jeg garanteret en plads på en af DTU’s uddannelser, hvis jeg tager DTU’s adgangskursus?

Du er ikke garanteret en plads på DTU på en bestemt retning som adgangskursist. Du skal derfor søge om optagelse på så mange retninger, du kunne være interesseret i at studere, som muligt. Det øger dine chancer for at blive optaget. Der er større chance for at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse som adgangskursist, fordi man kun er i konkurrence med andre adgangskursister, og fordi der er flere studiepladser i denne gruppe. DTU sikrer, at der samlet set er flere studiepladser i denne gruppe, end der er ansøgere fra adgangskursus.


2. Jeg tager det fulde adgangskursus, og har derefter suppleret med et fag på et højere niveau. Kan jeg blive optaget på lige fod med andre adgangskursister?

Ja, det kan du godt. Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvilket fag og niveau du supplerer i, samt hvorvidt du supplerer før eller efter den 5. juli. Hvis du først supplerer efter den 5. juli, og DTU kan tilbyde dig en optagelse, vil det være en betinget optagelse. Du skal senest den 1. september indsende bevis for bestået supplering. 


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen