Optagelse i kvote 1

Hvem kan søge optagelse via kvote 1?

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har bestået en adgangsgivende eksamen, og hvis du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil læse.

I kvote 1 vurderer vi udelukkende din ansøgning på baggrund af karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen.

Ansøgningsfrist

  • Sommeroptag: 5. juli kl. 12.
  • Vinteroptag (gælder kun diplomingeniørretninger): 1. december.

Bemærk: Har du en international adgangsgivende eksamen (også IB), skal du søge senest den 15. marts kl. 12 - uanset om du søger optagelse via kvote 1 eller 2. For vinteroptag er ansøgningsfristen 15. oktober.

Hvad skal en kvote 1-ansøgning indeholde?


Ansøgningsskema

Udfyldes på optagelse.dk - du logger på med NemID. Der er åbent for ansøgninger fra 1. februar til den 5. juli kl. 12.

Se en kort video om, hvordan du udfylder dit ansøgningsskema.

Eksamensbevis

  • Hvis du har et dansk CPR-nummer: Brug NemID, når du opretter din ansøgning på optagelse.dk. Så bliver dit eksamensbevis indlæst automatisk. 
  • Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer: Følg vejledningen på optagelse.dk. Når du er færdig med din ansøgning, skal du godkende den og bagefter printe, underskrive og uploade underskriftsiden til UnistartDTU. Det er dit ansvar, at vi har underskriftsiden inden for ansøgningsfristerne. DTU kan først hente og behandle din ansøgning på optagelse.dk, når vi har modtaget underskriftsiden. 

Dokumentation for suppleringsfag

Hvis du har taget supplerende fag for at opfylde adgangskravene til den uddannelse, du ønsker at læse, skal du vedhæfte dokumentation for, at du har bestået fagene. I forbindelse med sommeroptagelsen skal DTU senest have modtaget dokumentationen den 8. juli kl. 12.00. Du skal uploade dine bilag via www.optagelse.dk.

Hvis du er i gang med at tage supplerende fag, skal du selv aktivt gøre opmærksom på, at du supplerer fagene.

Læs også om betinget optagelse.

NB: Husk at tjekke din kvittering

Tjek din kvittering fra optagelse.dk. Du modtager én kvittering for hver ansøgning, du opretter. På kvitteringen vil det fremgå, om du mangler at uploade dokumentation. Bemærk, at kvitteringen ikke nødvendigvis er bevis for, at du har uploadet alle dine dokumenter korrekt. Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter optagelse.dk.

Bemærk, at kvitteringen ikke kan fremskaffes på ny, hvis du mister den.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når DTU har modtaget din ansøgning via optagelse.dk, sender vi dig en kvitteringsmail for modtagelse af din ansøgning.

UnistartDTU kan du se vores registrering af dine ansøgninger (efter du har modtaget kvitteringsmailen).

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Hvis du bliver optaget på DTU, kan du se dit optagelsesbrev på UnistartDTU.

Vil du søge om vinteroptagelse?


Prioritering af dine uddannelsesønsker

Du kan søge op til otte videregående uddannelser i Danmark. Du bliver dog kun tilbudt én studieplads eller en standby-plads (ventelisteplads). Derfor er det vigtigt, at du prioriterer uddannelserne i den rækkefølge, du helst vil optages i.

Når Den Koordinerede Tilmelding (KOT) fordeler studiepladserne, starter de med at se, om en ansøger kan blive optaget på sin første prioritet, hvis ikke går man videre til uddannelsen, der er prioriteret som nummer 2 og så fremdeles.

På hver uddannelse tjekkes det først, om en ansøger kan optages i kvote 1, derefter i kvote 2 (hvis man har søgt optagelse i denne kvote vel at mærke), og derefter om man kan blive optaget på standby, hvis man har søgt en standby-plads.

Du kan ændre i dine prioriteringer frem til den 5. juli kl. 12.00, uanset om du har søgt i kvote 1 eller i kvote 2.

Se en kort video om, hvordan du bliver optaget.


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen