Vinteroptag

På DTU tilbyder vi vinteroptagelse på seks diplomingeniøruddannelser med studiestart 1. februar. Vinteroptagelsen er i modsætning til sommeroptagelsen ikke en koordineret optagelse, derfor er ansøgningsprocessen på nogle punkter anderledes.

Der er ikke vinteroptag på bachelorretningerne.

Hvilke uddannelser har vinteroptag?

Hvornår skal du søge?

  • Kvote 1: 1. oktober - 1. december
  • Genoptagelse over 60 ECTS-point, retningsskift og studieskift: 1. oktober - 1. november
  • Kvote 2 og/eller genoptagelse under 60 ECTS-point: 1. oktober - 15. oktober

Vær opmærksom på, at du skal søge til kvote 2-fristen, hvis du:

  • har bestået et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Denne eksamen er kun adgangsgivende i kvote 2
  • har en udenlandsk gymnasial eksamen, herunder International Baccalaureate (IB)
  • har en uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen
  • søger om dispensation
  • vil vurderes i kvote 2

Sådan søger du

Fra 1. oktober kan du uploade det udfyldte ansøgningsskema, eksamensbevis og bilag på UnistartDTU. Du skal blot vælge "opret ansøgning" på forsiden af Unistart for at uploade din ansøgning (du skal ikke logge på med NemID). Ansøgningsskemaet og relevante bilag skal uploades i én samlet pdf-fil.

For at søge om vinteroptagelse på en diplomingeniøruddannelse på DTU skal den adgangsgivende eksamen være afsluttet senest den 1. december.

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte

Hvis du søger om genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på enten en diplomingeniør- eller civilingeniørretning, skal du benytte DTU's ansøgningsskema til genoptagelse, retningsskifte og studieskifte. NB: skemaet er inaktivt efter 1. november. Husk at orientere dig om reglerne og konsekvenserne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte i Regelsamlingen og evt. kontakte Studievejledningen, inden du søger.
Hvis du skal bruge ansøgningsskemaet på engelsk, findes den her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

Er din ansøgning i orden, og opfylder du adgangskravene, vil du modtage et elektronisk svar på din ansøgning 17. december 2020 via UnistartDTU.

Opfylder du ikke adgangskravene, vil du få besked på den e-mail, du har oplyst på din ansøgning.

Tak ja eller nej til din studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. januar 2021 ved midnat via UnistartDTU

Kan jeg nå at supplere efter ansøgningsfristen?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at blive betinget optaget på uddannelsen. Betingelsen består i, at du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du når at opgradere de fag, du mangler, inden studiestart.

Det betyder, at alle adgangskrav skal være opfyldt, og dokumentation for eventuel supplering skal være uploadet til UnistartDTU senest 1. december, medmindre du angiver i din ansøgning, at du supplerer efter 1. december.

Du kan supplere, uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Efter ansøgningsfristen 1. december kan du maks. supplere to fag.

Når du har modtaget dokumentation for, at du har bestået din supplering efter 1. december, skal du hurtigst muligt, dog senest 1. februar, uploade dokumentationen på UnistartDTU.

Hvad hvis jeg først afslutter min eksamen i januar?

Hvis du søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, men først afslutter kurset i januar måned, kan du alligevel godt søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen. 

Hvis du afslutter adgangskursus til ingeniøruddannelserne i januar, og skal til re- eller sygeeksamen, vil du også blive vurderet til optag til vinteroptagelsen. Et eventuelt tilbud om optagelse vil være betinget af, at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Det gælder dog kun, hvis du aflægger din re- og sygeeksamen inden 1. februar. 

Ledige pladser

Fra den 17. december 2020 kan du søge om optagelse på de uddannelser, der har været udbudt til vinteroptaget 2020, og som fortsat har ledige pladser.

Det er en forudsætning, at du opfylder både de generelle og specifikke adgangskrav til uddannelsen.

De ledige pladser bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Det vil sige, at man starter med at optage den ansøger, som har ansøgt først, og fortsætter nedefter indtil der ikke er flere ledige studiepladser.

Man kan kun blive tildelt én ledig studieplads, og man kan ikke ændre sine prioriteter efter ansøgningsfristen.

Deadline for at søge en ledig plads til studiestarten februar 2021 er den 7. januar 2021 og tilbud om optagelse sendes ud via UnistartDTU d. 15. januar.


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen