Vinteroptag

På DTU tilbyder vi vinteroptagelse på seks diplomingeniøruddannelser med studiestart 1. februar. Vinteroptagelsen er i modsætning til sommeroptagelsen ikke en koordineret optagelse, derfor er ansøgningsprocessen på nogle punkter anderledes.

Der er ikke vinteroptag på bachelorretningerne.

Hvilke uddannelser har vinteroptag?

Hvem kan søge?

Ligesom ved sommeroptaget kan man søge om optagelse til vinteroptaget igennem kvote 1 og/eller kvote 2.

Du kan søge hvis:

 • Din danske eller udenlandske adgangsgivende eksamen er afsluttet før eller senest den 1. december
 • Du er i gang med adgangskursus til ingeniøruddannelserne og får dit eksamensbevis i januar. I dette tilfælde er du undtaget reglen om at din eksamen skal være afsluttet 1. december
 • Du har en afsluttet adgangsgivende eksamen, men er i gang med eller påbegynder suppleringsfag, som afsluttes senest 1. februar (læs mere nedenfor)
 • Du skal søge genoptagelse, retningsskift eller studieskift (læs mere nedenfor)
 • Du skal søge dispensation i forbindelse med din ansøgning
 • Du allerede har en kandidatgrad. I så fald vil kandidatreglen være gældende

 

Hvornår skal du søge?

 • Kvote 1: 1. oktober - 1. december
 • Genoptagelse over 60 ECTS-point, retningsskift og studieskift: 1. oktober - 1. november, men har du en eksamen som kun giver adgang via kvote 2 er ansøgningsfristen 15. oktober.
 • Eksternt studieskift: 1. oktober - 1. november eller 1. december. Læs mere om forskellen på de to frister her
 • Kvote 2 og/eller genoptagelse under 60 ECTS-point: 1. oktober - 15. oktober

Vær opmærksom på, at du skal søge til kvote 2-fristen, hvis du:

 • har bestået et adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Denne eksamen er kun adgangsgivende i kvote 2
 • har en udenlandsk gymnasial eksamen, herunder International Baccalaureate (IB)
 • har en uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen
 • søger om dispensation
 • vil vurderes i kvote 2

Sådan søger du

Fra 1. oktober kan du uploade det udfyldte ansøgningsskema, eksamensbevis og bilag på UnistartDTU. Du skal vælge "Indsend" på forsiden af Unistart for at uploade din ansøgning. Du skal IKKE logge på. Ansøgningsskemaet og relevante bilag skal uploades i én samlet pdf-fil.

For at søge om vinteroptagelse til diplomingeniørretningerne på DTU skal den adgangsgivende eksamen være afsluttet senest den 1. december, med undtagelse af kursister på adgangskursus til ingeniøruddannelsen, som afslutter forløbet til januar

Genoptagelse, retningsskifte og studieskifte

Hvis du søger om genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på enten en diplomingeniør- eller civilingeniørretning, skal du benytte DTU's ansøgningsskema til genoptagelse, retningsskifte og studieskifte. NB: skemaet er inaktivt efter 1. november. Husk at orientere dig om reglerne og konsekvenserne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte i Regelsamlingen og evt. kontakte Studievejledningen, inden du søger.

Hvis du skal bruge ansøgningsskemaet på engelsk, findes det her.

Hvordan får jeg svar på min ansøgning?

UnistartDTU er den ansøgerportal, hvor vi kommunikerer med dig omkring sagsbehandlingen af din ansøgning. Hvis der ligger en besked i UnistartDTU til dig, vil du modtage en notifikationsmail, som sendes til den emailadresse, du har oplyst på dit ansøgningsskema. Det er dog stadig dit ansvar at holde dig orienteret omkring din ansøgning og derfor er det en god idé jævnligt at logge ind på din profil på UnistartDTU, da der kan ligge vigtige informationer, du skal reagere på.

Er din ansøgning i orden, og opfylder du adgangskravene, vil du modtage svar på din ansøgning 17. december via UnistartDTU.
Opfylder du ikke adgangskravene, vil du også få besked via UnistartDTU.

Tak ja eller nej til din studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. januar ved midnat via UnistartDTU

Kan jeg nå at supplere efter ansøgningsfristen?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til den uddannelse, du vil søge ind på, har du mulighed for at blive betinget optaget på uddannelsen. Betingelsen består i, at du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du inden studiestart når at opgradere de fag, du mangler.

Det betyder, at alle adgangskrav skal være opfyldt, og dokumentation for eventuel supplering skal være uploadet til UnistartDTU senest 1. december, medmindre du angiver i din ansøgning, at du supplerer efter 1. december.

Du kan supplere, uanset om du søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Efter ansøgningsfristen 1. december kan du maks. supplere to fag.

Når du har modtaget dokumentation for, at du har bestået din supplering efter 1. december, skal du hurtigst muligt, dog senest 1. februar, uploade dokumentationen på UnistartDTU.

Hvad hvis jeg først afslutter min eksamen i januar?

Hvis du søger om optagelse på baggrund af et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, men først afslutter kurset i januar måned, må du gerne søge om optagelse til vinteroptaget.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, hvornår og hvor du afslutter din eksamen. Hvis vi kan tilbyde dig en optagelse, vil den være betinget af, at du opfylder adgangsbetingelserne ved bestået eksamen. 

Hvis du afslutter adgangskursus til ingeniøruddannelserne i januar, og skal til re- eller sygeeksamen, vil du også blive vurderet til optag til vinteroptagelsen. Et eventuelt tilbud om optagelse vil være betinget af, at alle adgangsbetingelser er opfyldt efter endt eksamen. Det gælder dog kun, hvis du aflægger din re- og sygeeksamen inden 1. februar. 

Ledige pladser

Fra 17. december kan du søge om optagelse på de uddannelser, der har været udbudt til vinteroptaget, og som fortsat har ledige pladser. Bemærk at de ledige pladser bliver fordelt efter først til mølle-princippet. Det vil sige, at man starter med at optage den ansøger, som har ansøgt først, og fortsætter nedefter indtil der ikke er flere ledige studiepladser.

Læs mere og find ansøgningsskemaet på siden om ledige pladser.


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen